Tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh năm 2020

TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG NĂM 2020

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh

Chỉ tiêu: Tuyển sinh năm 2020

+ 1.260 SV hệ cao đẳng

+ 870 chỉ tiêu hệ Trung cấp

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh năm 2020 như sau:

*Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật tp. Hồ Chí Minh năm 2020. Các bạn cùng tham khảo các thông tin ngành nghề nhé.

 

Bình luận