Tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Thông báo tuyển thẳng 400 chỉ tiêu Chương trình Cao Đẳng Chính Quy Chất Lượng Cao

Tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

Tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

  • Hệ chất lượng cao – Tuyển thằng 400 chỉ tiêu năm học 2020
  • Mã trường Cao đẳng Công nghệ và Môi trường Hà Nội: HTT
  • Từ ngày 15/3/2020, Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển thẳng 400 chỉ tiêu các chương trình chất lượng cao, hệ cao đẳng chính quy liên kết với Viện quản trị tinh gọn (GKM). Nội dung chi tiết như sau:
HỆ CHẤT LƯỢNG CAO TỔ HỢP XÉT TUYỂN MÃ NGÀNH
Công nghệ thông tin A00, A01, D01 6480201
Công nghệ ô tô A00, A01 6510216
Quản trị khách sạn D01, C00 6810201
Quản trị nhà hàng D01, C00 6810206
Điều dưỡng B00 6720501

 

 

Tuyển sinh Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội với chỉ tiêu:

  • Tuyển sinh thẳng 400 sinh viên
  • Chuyên ngành Công nghệ thông tin: 100 chỉ tiêu
  • Chuyên ngành Công nghệ Ô tô: 150 chỉ tiêu
  • Chuyên ngành Quản trị du lịch và khách sạn: 100 chỉ tiêu
  • Chuyên ngành Điều dưỡng: 50 chỉ tiêu

Các bạn tham khảo thông tin trên để tham khảo và định hướng lựa chọn học ngành phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân mình nhé.

 

Bình luận