Trường Đại học Việt Bắc tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*******

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT BẮC

– Ký hiệu: DVB

– Địa chỉ: Quốc lộ 1B, Đồng Bẩm, Thái Nguyên

– Điện thoại: 0280. 3755.878

– Website: vietbac.edu.vn

Trích đề án tuyển sinh năm 2019 của trường:

Bình luận