Đại học Mỹ thuật Việt Nam: Công bố điểm chuẩn 2019

Trường Đại học  Mỹ Thuật Việt Nam đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào trường năm 2019 cho tất cả các ngành đào tạo của trường. Mức điểm cao nhất là 32,5 điểm.

Đại học Mỹ thuật Việt Nam: Công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Điểm chuẩn
1 52140222 Sư phạm mỹ thuật 28.5
2 52210103 Hội họa 29.75
3 52210104 Đồ họa 27.75
4 52210105 Điêu khắc 28
5 52210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 32.5
6 52210403 Thiết kế đồ họa 28.5
Bình luận