Tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2020

thi-dai-hoc2

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020
*********

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mã trường: DTM

Trụ sở: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

Cơ sở II: ấp Long Đức 3, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Điện thoại: (028) 3991 6415 – 3844 3006; Fax: (028) 3844 9474

Địa chỉ trang web: http://www.hcmunre.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2020 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh 

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Phạm vi tuyển sinh
– Xét tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2020
3.1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 (Phương thức 1)
– Điều kiện đăng ký:
·Thí sinh tốt nghiệp THPT 2020 hoặc tương đương;
·Thí sinh tham gia kỳ thi THPT năm 2020 có đăng ký sử dụng kết quả thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng; có kết quả các môn thi thuộc tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành đào tạo của trường đạt yêu cầu tiêu chí đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh quy định dự kiến là: tổng điểm trung bình của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển phải thỏa mãn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào. Tiêu chí này sẽ được công bố sau khi có điểm thi THPT năm 2020.
· Có đăng ký xét tuyển vào Trường hợp lệ theo quy định của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.
– Điểm xét tuyển (ĐXT)
Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên (đối tượng, khu vực) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân:
Điểm xét tuyển (ĐXT) = M1 + M2 + M3 + ĐƯT
Trong đó:
+ M1, M2, M3 là điểm thi các môn trong tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành do thí sinh đăng ký;
+ Điểm ưu tiên (ĐƯT) = ĐƯT khu vực + ĐƯT đối tượng

Ưu tiên gồm: ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực kế
tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).
Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì thí sinh có điểm môn Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
– Thời gian (dự kiến), hồ sơ đăng ký dự tuyển và quy trình xét tuyển: Gồm có 4 đợt xét tuyển, như sau:
· Đợt 1: theo khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
· Các đợt còn lại mỗi đợt dự kiến cách nhau 1 tuần.
3.2. Xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập theo học bạ ở bậc học THPT (Phương thức 2)
– Điều kiện đăng ký:
· Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2017 đến 2020.
· Có hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên trong hai năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 THPT.
· Tổng điểm trung bình năm (05) học kỳ (năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển phải đạt 18,00 điểm trở lên.
– Điểm xét tuyển: là tổng điểm trung bình năm (05) học kỳ (năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên Khu vực và Đối tượng (theo Quy chế tuyển sinh hiện hành).
– Nguyên tắc xét tuyển:
· Nhà trường xét tuyển theo ngành với 8 đợt xét tuyển. Trong mỗi đợt xét tuyển, Trường sẽ xác định trúng tuyển theo điểm xét tuyển (ĐXT) từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển sinh của ngành đào tạo trong Trường. Nếu các thí sinh cuối danh sách có điểm xét tuyển bằng nhau thì thí sinh có điểm Toán lớn hơn sẽ được ưu tiên trúng tuyển.
· Sau mỗi đợt xét, Trường sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển và thông tin đợt tuyển bổ sung tiếp theo (nếu còn chỉ tiêu) trên trang thông tin điện tử của trường:
http://www.hcmunre.edu.vn
– Hồ sơ đăng ký:
· Phiếu đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM (Thí sinh đăng ký thông tin tại website: http://www.ts.hcmunre.edu.vn);
· 01 túi hồ sơ theo mẫu Trường Đại học TN&MT TP.HCM.
· 01 bản sao có công chứng Học bạ THPT;
· 01 bản sao có công chứng các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
· 01 bì thư dán tem và ghi rõ họ tên và địa chỉ của người nhận.
– Thời gian nhận hồ sơ (dự kiến):
· Đợt 1: 31/5 – 15/6/2020;
· Đợt 2 (bổ sung đợt 1): 16/6 – 30/6/2020;
· Đợt 3 (bổ sung đợt 2): 01/7 – 15/72020;
· Đợt 4 (bổ sung đợt 3): 16/7 – 31/7/2020;
· Đợt 5 (bổ sung đợt 4): 01/8 – 15/8/2020;
· Đợt 6 (bổ sung đợt 5): 16/8 – 31/8/2020;

 • Đợt 7 (bổ sung đợt 6): 01/9 – 15/9/2020;
  ·Đợt 8 (bổ sung đợt 7): 16/9 – 30/9/2020;
  Lưu ý: Không nhận hồ sơ vào ngày thứ 7 và chủ nhật.
  – Nơi nhận hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về: Hội đồng tuyển sinh – Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM
  · Địa chỉ: 236B, Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM
  · Số điện thoại: 028. 39916415
  3.3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Phương thức 3).
  – Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
  + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
  + Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM giữa tháng 8 năm 2020.
  – Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP.HCM (theo thang điểm) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.
  – Thời gian nhận hồ sơ): Sau khi có kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực giữa tháng 8 năm 2020
  Lưu ý: Không nhận hồ sơ vào ngày thứ 7 và chủ nhật.
  – Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
  + Phiếu đăng ký xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Tài nguyên và môi trường Tp. Hồ Chí Minh.
  + Bản photo Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của Đại học Quốc gia TP.HCM.
  + Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
  – Nơi nhận hồ sơ: thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi bưu điện đến trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về: Hội đồng tuyển sinh – Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. HCM

– Địa chỉ: 236B, Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân Bình, TP. HCM
– Số điện thoại: 028. 39916415
3.4. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 của Bộ GD&ĐT (Phương thức 4)
– Chỉ tiêu (dự kiến): £1,5% tổng chỉ tiêu của từng ngành/nhóm ngành.
– Điều kiện, thời gian xét tuyển: theo kế hoạch tuyển sinh chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2020.
– Thời gian nộp hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển về các Sở GD&ĐT theo quy định của Bộ GD&ĐT.

4. Ngành học, chỉ tiêu, mã tổ hợp môn xét tuyển

TT NGÀNH XÉT TUYỂN MÃ NGÀNH TỔ HỢP XÉT TUYỂN CHỈ TIÊU 2020
PT1 PT2 PT3 PT4
1 Quản trị kinh doanh

CN Quản trị kinh doanh bất động sản

CN Quản trị kinh doanh tổng hợp

7340101 A00, A01
B00, D01
50 40 8 2
2 Địa chất học

CN Địa chất môi trường

CN Địa chất công trình-Địa chất thủy văn

7440201 A00, A01
A02, B00
40 55 4 1
3 Khí tượng và khí hậu học 7440221 A00, A01
B00, D01
40 55 4 1
4 Thủy văn học

CN Thủy văn

CN Quản lý và giảm nhẹ thiên tai

7440224 A00, A01
B00, D01
40 55 4 1
5 Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững 7440298 A00, A01
B00, D01
40 55 4 1
6 Hệ Thống thông tin 7480104 A00, A01
B00, D01
40 55 4 1
7 Công nghệ thông tin 7480201 A00, A01
B00, D01
55 40 4 1
8 Công nghệ kỹ thuật môi trường

CN Kỹ thuật môi trường

CN Quá trình thiết bị và điều khiển

CN Công nghệ môi trường

7510406 A00, A01
B00, A02
40 55 4 1
9 Kỹ thuật trắc địa – Bản đồ

CN Trắc địa công trình

CN Kỹ thuật địa chính

CN Địa tin học

7520503 A00, A01
A02, B00
40 55 4 1
10 Kỹ thuật tài nguyên nước 7580212 A00, A01
A02, B00
40 55 4 1
11 Kỹ thuật cấp thoát nước 7580213 A00, A01
A02, B00
40 55 4 1
12 Quản lý tài nguyên và môi trường 7850101 A00, A01
A02, B00
50 40 7 3
13 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 7850102 A00, A01
B00, D01
40 50 9 1
14 Quản lý đất đai

CN Địa chính

CN Quy hoạch đất đai

CN Hệ thống thông tin quản lý đất đai

CN Định giá và quản trị bất động sản

7850103 A00, A01
B00, D01
50 40 7 3
15 Quản lý tổng hợp tài nguyên nước 7850195 A00, A01
B00, D01
40 55 4 1
16 Quản lý tài nguyên khoáng sản 7850196 A00, A01
A02, B00
40 55 4 1
17 Quản lý tài nguyên và môi trường biển đảo 7850197 A00, A01
A14, B00
40 55 4 1

Tổ hợp môn xét tuyển:

(A00) Toán – Vật lý – Hóa học

(A01) Toán – Vật lý – Tiếng Anh

(A02) Toán – Vật lý – Sinh học

(B00) Toán – Sinh học – Hóa học

(D01) Toán – Tiếng Anh – Ngữ văn

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo từng phương thức xét tuyển:
+ Phương thức 1xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT năm 2020:Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển phù hợp với ngành đào tạo của Trường cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực phải thỏa mãn tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào; ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ thông báo khi có kết quả thi THPT năm 2020.
+ Phương thức 2 xét tuyển dựa theo kết quả học tập ở bậc học THPT: Tổng điểm trung bình năm (05) học kỳ (năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển theo từng ngành thí sinh đăng ký xét tuyển phải đạt 18,00 điểm trở lên
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ thông báo khi có kết quả thi THPT năm 2020.
+ Phương thức 3: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Nhà trường công bố khi có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia thành phố Hồ Chí Minh.

6. Tổ chức tuyển sinh:

6.1. Thời gian
– Phương thức 1:
Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2020; gồm có 4 đợt xét tuyển, như sau:
·Đợt 1: theo khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
· Các đợt còn lại mỗi đợt dự kiến cách nhau 1 tuần.
– Phương thức 2: Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT:
· Đợt 1: 31/5 – 15/6/2020;
· Đợt 2 (bổ sung đợt 1): 16/6 – 30/6/2020;
· Đợt 3 (bổ sung đợt 2): 01/7 – 15/72020;
· Đợt 4 (bổ sung đợt 3): 16/7 – 31/7/2020;
· Đợt 5 (bổ sung đợt 4): 01/8 – 15/8/2020;
· Đợt 6 (bổ sung đợt 5): 16/8 – 31/8/2020;
· Đợt 7 (bổ sung đợt 6): 01/9 – 15/9/2020;
· Đợt 8 (bổ sung đợt 7): 16/9 – 30/9/2020;
– Phương thức 3: Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM giữa tháng 8 năm 2020
– Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2020 của Đại học Quốc gia TP.HCM (theo thang điểm) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng được xác định theo quy định của Quy chế tuyển sinh hiện hành.
– Thời gian nhận hồ sơ : Sau khi có kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực giữa tháng 8 năm 2020

– Phương thức 4: Đối với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh nộp hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2020.
6.2. Hình thức nhận đăng ký xét tuyển
– Phương thức 1:
 Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT năm 2020.
Ø Đợt 1: nộp hồ sơ theo quy định trong lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ø Đợt 2, 3, 4: Thí sinh nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
+ Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh,
+ Số điện thoại: 028.39916415.
– Phương thức 2: Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập theo học bạ ở bậc học THPT
+ Thí sinh đăng ký và in phiếu đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa trên kết quả học tập ở bậc học THPT vào Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM tại website: http://www.ts.hcmunre.edu.vn;
+ Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp theo thời gian nêu trên trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
+ Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh,
+ Số điện thoại: 028.39916415.
Thí sinh phải nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu trước ngày xét tuyển của mỗi đợt. Sau thời gian trên Trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thông tin cho thí sinh.
– Phương thức 3: Đối với thí sinh xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM tháng 8 năm 2020.
Thí sinh nộp hồ sơ theo thời gian nêu trên trực tiếp tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi qua bưu điện về: Hội đồng tuyển sinh – Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
· Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh,
· Số điện thoại: 028.39916415.
Thí sinh phải nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu trước ngày xét tuyển của mỗi đợt.
Sau thời gian trên Trường sẽ không chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh thông tin cho thí sinh.
– Phương thức 4: Đối với thí sinh xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển về các Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Lệ phí xét tuyển

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.
8. Học phí dự kiến với sinh viên đại học chính quy năm học 2020 – 2021
– Học phí dự kiến:263.000 đồng/tín chỉđối với nhóm ngành kinh tế;
– Học phí dự kiến: 314.000 – 321.000 đồng/tín chỉ đối với các nhóm ngành khác.
Lộ trình tăng học phí tối đa tới năm 2021 – 2022 là 10%/năm (theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo).
9. Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
9.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1:
– Phương thức 1: theo khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
– Phương thức 2: từ ngày 16/6 đến ngày 30/6/2020.
9.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2:
– Phương thức 1: theo khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
– Phương thức 2: từ ngày 01/7 đến ngày 15/7/2020

9.3. Tuyển sinh bổ sung đợt 3:
– Phương thức 1: theo khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
– Phương thức 2: từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2020
9.4. Tuyển sinh bổ sung đợt 4:
– Phương thức 1: theo khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
– Phương thức 2: từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2020.
9.5. Tuyển sinh bổ sung đợt 5:
– Phương thức 1: theo khung thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định;
– Phương thức 2: từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2020.
9.6. Tuyển sinh bổ sung đợt 6:
– Phương thức 2: từ ngày 1/9 đến ngày 15/9/2020.
9.7. Tuyển sinh bổ sung đợt 7:
– Phương thức 2: từ ngày 16/9 đến ngày 30/9/2020.

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2020, các bạn cùng tham khảo chi tiết các ngành học nhé.

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận