Năm 2020 các trường Đại học tuyển sinh ngành công nghệ thông tin nhiều nhất

Hiện nay ngành công nghệ thông tin đang là ngành hot và được nhiều bạn sinh viên lựa chọn học. Vậy để theo học ngành công nghệ thông tin các bạn cần tìm hiểu rõ về chỉ tiêu của từng  trường và chương trình đào tạo. Năm 2020 có nhiều trường Đại học tuyển sinh ngành công nghệ thông tin và cũng có những trường tuyển sinh đã lâu. Cùng tham khảo bài viết dưới đây để xem chỉ tiêu tuyển sinh ngành công nghệ thông tin năm 2020 nhé.

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành công nghệ thông tin năm 2020

Cụ thể về chỉ tiêu, học phí, điểm chuẩn năm 2019 ngành Công nghệ thông tin của các trường như sau:

STT Trường Khoa/ngành Chỉ tiêu Học phí Điểm chuẩn 2019 (thấp nhất-cao nhất)
1 ĐH Bách Khoa Hà Nội Nhóm ngành Công nghệ thông tin -Khoa học máy tính: 260 chỉ tiêu

-Kỹ thuật máy tính: 180

-CNTT Việt-Nhật: 80

-Việt-Pháp: 40

-Liên kết ĐH La Trobe:70

-ĐH Victoria:60

-Liên kết ĐH Troy:40

20-50 triệu tùy ngành 22-27,4
2 HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông Ngành Công nghệ thông tin -Cơ sở HN: 700 chỉ tiêu

-Cơ sở TP.HCM: 140 chỉ tiêu

22-24,1 17 triệu đồng/năm
3 ĐH Công nghệ- ĐH Quốc gia HN -Ngành Công nghệ thông tin hệ chuẩn và định hướng thị trưởng Nhật Bản

-Hệ chất lượng cao

-310 chỉ tiêu

-270

11,7-35 triệu đồng/năm 25-25,85
4 ĐH Công nghiệp HN Ngành Công nghệ thông tin 390 17,5 triệu đồng 22,8
5 ĐH FPT Công nghệ thông tin 5.000 25,3 triệu đồng/kỳ 21
6 ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia TP.HCM -Ngành Công nghệ thông tin

– Ngành Công nghệ thông tin hệ chuẩn và định hướng thị trưởng Nhật Bản

-100 chỉ tiêu

-120 chỉ tiêu

20 triệu đồng/năm 20-25,3
7 ĐH Công nghệ Thông tin- ĐH Quốc gia TPHCM -Máy tính và CNTT

-CNTT chương trình chất lượng cao

-CNTT liên kết Việt Pháp

-KH máy tính chương trình tiên tiến

-CNTT liên kết quốc tế do ĐH Kỹ thuật Auckland cấp

-400 chỉ tiêu

-440 chỉ tiêu

-40 chỉ tiêu

-80 chỉ tiêu

-120 chỉ tiêu

11,7- 38 triệu đồng/năm 21-25 điểm
8 ĐH Hà Nội Ngành Công nghệ thông tin 200 chỉ tiêu 480 nghìn đồng đến 1,3 triệu đồng/ tín chỉ 22,15
9 ĐH Bách Khoa TP.HCM -Khoa học máy tính+ chương trình chất lượng cao

-Kỹ thuật máy tính+ chương trình chất lượng cao

-240

-100

-Chương trình đại trà: 1.06 triệu đồng/tháng

– Chương trình chất lượng cao: 6 triệu đồng/tháng

24-25,75
10 Học viện Kỹ thuật Mật mã Công nghệ thông tin 200 10,6 triệu đồng 22,9
11 ĐH Bách Khoa Đà Nẵng -Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật)

– Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp)

-60

-180

21-34 triệu đồng 23-23,5

Xem thêm các ngành:

Bình luận