Ngành kinh tế và quản lý công

Khối ngành kinh tế và quản lý công là khối ngành dư nào? Mời bạn cùng mình dõi theo nhoa:

Ngành kinh tế và quản lý công

Ngành kinh tế và quản lý công:

*Về mục tiêu:

 • Nhằm tạo ra chủ thể người có kiến thức, có tư duy về ngành kinh tế cũng như là quản lý công;
 • Người có phẩm chất đạo đức, tư cách làm về chính trị;
 • Hiểu được phân tích được các kỹ năng về quản lý công;
 • Hoạch định, định tính những công viêc liên quan đến kinh tế và xã hội;
 • Biết các công việc trong kinh doanh, trong quản lý công;

*Chương trình đào tạo: 4 năm

*Khối thi và môn thi

 •  Khối A như thi môn Lý – Toán – Hóa, Anh – Lý – Toán
 • Khối A1 như môn Anh – Lý – Toán.
 • Khối D1 Anh – Văn – Toán.

 

Ngành kinh tế ra trường làm gì?

*Khi ra trường bạn được trang bị gì?

1, Về mặt kỹ năng:

 • Rèn luyện mảng kỹ năng phân và tích, trau dồi sự nghiên và cứu;
 •  Rèn luyện những vấn đề xã hội
 • Có nền tảng ngôn ngữ nhất định như Tiếng Anh, trình độ ổn về công nghệ thông tin, có kỹ năng thuyết trình trước mọi người, có khả năng tổ và chức, đánh và giá, hoạch và định trong bộ phận cơ quan nhà nước.

2, Về mảng kiến thức

 •  Trau dồi môn như môn Kinh tế vĩ mô, vi mô,  bộ môn kinh tế quốc tế, Kinh tế công,….đại loại là liên quan đến ngành kinh tế,…Vv
 • Kiến thức về chủ thể nhà nước, chủ thể đầu tư, về bộ môn pháp luật;
 • Được tư duy  văn hóa;
 • Trang bị về bộ môn lịch sử;
 • Kỹ năng về môi trường hoạch định tài chính;
 • Kỹ năng trong nghiên cứu mặt kinh tế thị trường;

3, Tốt nghiệp làm gì?

 • Trong doanh nghiệp
 • Trong cơ quan
 • Trong công ty
 • Trong viện nghiên cứu
 • Trong tại trường đại học
 • Trong các tổ chức tài chính
 • Trong môi trường có ngành nghề liên quan đến kinh tế

4, Về phẩm chất

 • Phẩm chất đạo đức chuẩn mực
 • Trách nhiệm với công việc
 • Ý thức cao với hành động của mình
 • Một lòng bao dung, thứ tha
 • Luôn yêu mến công việc
 • Thích mạo hiểm, thích những con số

Trên đây là khái quát chung về kinh tế và chuyên ngành quản lý công.

Bình luận