Học viện An ninh xét tuyển bổ sung đại học chính quy từ 15,5 điểm

Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung 109 chỉ tiêu đại học chính quy hệ Dân sự đợt 1 năm 2017.

Đối tượng, điều kiện xét tuyển, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, phạm vi tuyển sinh: Đủ tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định tuyển sinh của Bộ Công an.

Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung 109 chỉ tiêu đại học chính quy hệ Dân sự đợt 1 năm 2017.

Học viện An ninh nhân dân thông báo xét tuyển bổ sung 109 chỉ tiêu đại học chính quy hệ Dân sự đợt 1 năm 2017.

Đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học năm 2017 (đạt 15,5 điểm) theo các khối A00, A01, C03, D01 (đối với thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Luật), A00, A01, D01 (đối với ngành Công nghệ thông tin và An toàn thông tin)

Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.

Chỉ tiêu:

– Ngành Luật: 46

– Ngành Công nghệ thông tin: 27

– Ngành An toàn thông tin: 36

Thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng vào các ngành của học viện theo các tổ hợp đăng ký xét tuyển (ngành Luật xét tuyển các tổ hợp A00, A01, C03, D01; ngành Công nghệ thông tin và An toàn thông tin xét tuyển các tổ hợp A00, A01, D01).

Nếu không trúng tuyển ngành có thứ tự ưu tiên cao sẽ được xét tiếp các nguyện vọng có thứ tự ưu tiên thấp hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

– Phương thức xét tuyển: kết hợp xét tuyển học bạ THPT và kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Lấy điểm thi THPT Quốc gia của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo (đạt từ 15,5 điểm trở lên).

+ Lấy tổng điểm học tập năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt từ 16 điểm trở lên.

Thời gian: Học viện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 15/8/2017 cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu đã công bố, nhưng không quá ngày 20/8/2017 (nhận trực tiếp tại Phòng Quản lý đào tạo – Học viện An ninh nhân dân, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, TP. Hà Nội).

Bình luận