Trường Sĩ quan Đặc công có học phí ra sao?

Mức học phí trường Trường Sĩ Quan Đặc Công năm học là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Trường Sĩ quan Đặc công có học phí ra sao?

1. Các ngành đào tạo

TRƯỜNG SĨ QUAN ĐẶC CÔNG

Mã trường

Mã ngành 

 Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu tuyển sinh

– Xã Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

– ĐT: 0243 384 0625

– Website:http://www.tsqdc.edu.vn

– Email: tuyensinh.sqdc@gmai.com

DCH 

 

 

90

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

 

* Ngành Chỉ  huy tham mưu Đặc công

 

7860207

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

 

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

59

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam

 

 

31

2. Học phí

Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập.

Bình luận