Mức học phí Học viện Khoa học Quân sự ra sao?

Mức học phí trường Học Viện Khoa Học Quân Sự – Hệ Quân sự năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Mức học phí Học viện Khoa học Quân sự ra sao?

1. Các ngành đào tạo

Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học quân sự     155
* Ngành Trinh sát kỹ thuật 7860231 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

42
– Thí sinh có HK thường trú phía Bắc      
Thí sinh Nam 32
– Thí sinh có HK thường trú phía Nam      
Thí sinh Nam 10
* Ngành Ngôn ngữ Anh 7220201 TIẾNG ANH, Toán, Văn 43
– Thí sinh Nam 39
+ Xét tuyển 35
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT 04
– Thí sinh Nữ 04
+ Xét tuyển 03
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT 01
Ngành Quan hệ quốc tế 7310206 TIẾNG ANH, Toán, Văn 25
– Thí sinh Nam 23
+ Xét tuyển 21
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT 02
– Thí sinh Nữ 02
+ Xét tuyển 01
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT 01
Ngành Ngôn ngữ Nga 7220202 1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG NGA, Toán, Văn

15
– Thí sinh Nam 13
+ Xét tuyển 12
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT 01
– Thí sinh Nữ 02
+ Xét tuyển 01
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT 01
Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1. TIẾNG ANH, Toán, Văn

2. TIẾNG TRUNG QUỐC,Toán, Văn

30
– Thí sinh Nam 27
+ Xét tuyển 24
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT 03
– Thí sinh Nữ 03
+ Xét tuyển 02
+ Tuyển thẳng HSG và UTXT 01

2. Học phí

Miễn học phí.

Bình luận