Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Đà Nẵng là có mức học phí là bao nhiêu?

Mức học phí trường Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Đà Nẵng là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Khoa Giáo dục Thể chất – ĐH Đà Nẵng là có mức học phí là bao nhiêu?

1. Các ngành đào tạo

Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Chỉ tiêu năm 2019
Giáo dục Thể chất 7140206 T00; T02; T03; T04 30

Ghi chú:

  • Điểm xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm các môn (có nhân hệ số) trong tổ hợp + Điểm ưu tiên
  • Điểm môn dùng để xét tuyển = điểm trung bình học kỳ I và kỳ II của năm lớp 12 (02 học kỳ)
  • Điểm xét tuyển vào ngành được quy về thang điểm 30.

 2. Học phí

  • Sinh viên theo học tại Khoa Giáo dục Thể chất – Đại học Đà Nẵng được miễn 100% học phí trong suốt quá trình học.
Bình luận