Học phí từng ngành các năm gần đây của trường Đại học thủ đô

Học phí Đại học Thủ đô Hà Nội là thông tin hữu ích các sinh viên, tân sinh viên của trường cũng như các học sinh có ý định thi vào trường cần biết để có sự chuẩn bị tài chính đầy đủ nhất.

Học phí trường Đại học Thủ đô

Khi nắm bắt được học phí trường Đại học Thủ đô Hà Nội, các em nhanh chóng và dễ dàng tính được học phí của một tháng, kỳ, năm học cần đóng.

Đại học Thủ đô Hà Nội là một trường được nhiều thí sinh đăng ký lựa chọn và quan tâm tìm hiểu điểm chuẩn nhằm biết được mình có đủ năng lực để đỗ vào trường không. Bên cạnh điểm chuẩn trường Đại học Thủ đô Hà Nội thì thông tin về học phí Đại học Thủ đô Hà Nội được các em quan tâm để dự kiến mức đóng học phí theo học kỳ, theo năm.

Năm 2018 – 2019, trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiếp tục thực hiện chính sách thu tiền học phí theo tín chí, học phí của mỗi kỳ được tính dựa trên tổng số tín chỉ mà sinh viên đăng ký học. Do đó, học phí theo ngành học là khác nhau và theo hệ Đại học, hệ Cao đẳng cũng khác nhau. Cụ thể là:

* Hệ Đại học: 250.000 – 295.000 đồng/tín chỉ

– Ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, du lịch: 295.000 đồng/tín chỉ.
– Ngành Khoa học xã hội, luật, kinh tế: 250.000 đồng/tín chỉ.

* Hệ Cao đẳng: 205.000 – 245.000 đồng/tín chỉ

– Ngành Khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, thể dục thể thao, nghệ thuật, du lịch: 245.000 đồng/tín chỉ.
– Ngành Khoa học xã hội, luật, kinh tế: 205.000 đồng/tín chỉ.

Bên canh việc chọn trường học, ngành học thì các em học sinh cần chú ý và quan tâm tới học phí của trường mà các em đang theo học là bao nhiêu để dựa vào điều kiện tài chính gia đình, các em có thể chọn được trường yêu thích và có mức học phí phù hợp nhất.

Học phí từng ngành các năm gần đây của trường Đại học thủ đô

Thông thường, mức học phí theo từng học kỳ, năm học có thay đổi nhưng mức học phí này đều thực hiện theo quy định của nhà nước đã đề ra nhằm đảm bảo chất lượng dạy học của trường là tốt nhất nên không chỉ có trường Đại học Thủ đô Hà Nội mà các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp khác đều có mức học phí gia tăng theo năm, học kỳ.

Bình luận