Mức học phí Học viện Biên phòng có gì đặc biệt

Mức học phí trường Học Viện Biên Phòng năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Mức học phí Học viện Biên phòng có gì đặc biệt

1. Các ngành đào tạo

HỌC VIỆN BIÊN PHÒNG

Mã trường

 Mã ngành

 Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu: 245

– Phường Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

– ĐT: 0243 383 0531

–  Website: http://www.hvbp.edu.vn

BPH 

 

 

Các ngành đào tạo đại học quân sự

 

 

 

 

 Ngành Biên phòng

 

7860214

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

204

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

92

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

76

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

16

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

 

 

8

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

7

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

1

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

 

28

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

23

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

05

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

 

35

+ Thí sinh  tổ hợp C00

 

 

29

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

06

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

 

41

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

34

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

07

 Ngành Luật

 

7308101

1. Văn, Sử, Địa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

41

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc

 

 

18

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

15

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

03

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK4 (Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế)

 

 

02

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

01

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

01

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK5

 

 

06

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

05

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

01

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK7

 

 

07

+ Thí sinh  tổ hợp C00

 

 

06

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

01

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú ở QK9

 

 

08

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp C00

 

 

07

+ Thí sinh xét tuyển theo tổ hợp A01

 

 

01

2. Học phí

Thí sinh không phải đóng học phí trong quá trình học tập.

Bình luận