Thông tin về các mức học phí của Đại học Quang Trung

Nếu bạn đang có thắc mắc về học phí của trường Đại học Quang Trung 2019 mới nhất thì đây chính là bài viết mà Thông tin tuyển sinh dành cho bạn đây!

Thông tin về các mức học phí của Đại học Quang Trung

Đại học Quang Trung là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp, hoạt động theo Quy chế Tổ chức và Hoạt động của trường đại học tư thục. Trụ sở của trường được đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

1. Học phí của trường Đại học Quang Trung năm 2017 – 2018 mới nhất

Trình độ Đại học: 5.250.000 đồng/ học kỳ

Trình độ Cao đẳng: 4.725.000 đồng/ học kỳ

Vừa học vừa làm: 4.200.000 đồng/ học kỳ

2. Học phí học lại:

Trình độ Đại học: 350.000 đồng/ tín chỉ

Trình độ Cao đẳng: 315.000 đồng/ tín chỉ

Vừa học vừa làm: 285.000 đồng/ tín chỉ

Bình luận