Học viện Báo chí và Tuyên truyền

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

*******

* Tên trường: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

* Ký hiệu trường: HBT

* Địa chỉ: Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
* Điện thoại: 04. 37546963 chọn 307, 306 – Fax: 04. 37548949;

* Website: www.ajc.edu.vn


Ngành học
Mã ngành Mã chuyên ngành Môn thi/xét tuyển Chỉ tiêu
 Đào tạo bậc đại học       1.550
Báo chí, chuyên ngành Báo in, Báo phát thanh, Báo truyền hình, Báo mạng điện tử D320101 600 Nhóm 1:

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử (M05)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (M06)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí,  Tiếng Anh (M11)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Vật lý (M12)

435
Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí 603
Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình 606
Triết học, chuyên ngành Triết học Mác – Lênin D220301 524  

 

 

 

 

Nhóm 2:

– Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

– Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15)

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

40
Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học 525 40
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế chính trị D310101 526 40
Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế 527 40
Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao) 528 40
Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước D310202   50
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa D310201 530 50
Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển 531 50
Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội 532 50
Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh 533 40
Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển 535 45
Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công 536 50
Chính trị học, chuyên ngành Khoa học Quản lý nhà nước 537 50
Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản D320401   50
Xã hội học D310301   50
Công tác xã hội D760101   50
Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D220310   Nhóm 3:

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Địa lý (C00)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Toán (C03)

– Ngữ văn, LỊCH SỬ, Tiếng Anh (D14)

 

40

Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại D310206 610  

 

 

Nhóm 4:

– TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01)

– TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72)

– TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78

100
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế 611
Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao) 612 40
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp D360708 615 80
Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao) 616 40
Quảng cáo D320110   40
Ngôn ngữ Anh D220201   40
 1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

Thí sinh là người nước ngoài được tuyển sinh theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
 2. Phương thức tuyển sinh

Học viện xét tuyển theo 4 nhóm ngành/ngành

– Nhóm 1: Ngành Báo chí;

– Nhóm 2 gồm các ngành: Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội;

– Nhóm 3: Ngành Lịch sử;

– Nhóm 4 gồm các ngành: Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh.

Trong từng nhóm ngành, Học viện quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia. Riêng nhóm 1 (ngành Báo chí) tổ chức thi bổ sung môn: Năng khiếu báo chí.

Học viện sử dụng kết quả miễn thi THPT quốc gia bài thi môn Tiếng Anh để tuyển sinh.

 1. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển

Thí sinh cần thỏa mãn các điều kiện sau:

– Có kết quả xếp loại học lực từng năm học trong 3 năm Trung học phổ thông đạt 6,0 trở lên;

– Hạnh kiểm 3 năm Trung học phổ thông xếp loại Khá trở lên;

Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT kèm theo bản sao công chứng học bạ 3 năm Trung học phổ thông.

Thí sinh chịu trách nhiệm về điều kiện nộp hồ sơ (học lực, hạnh kiểm) theo quy định của Học viện. Trong trường hợp thí sinh đạt điểm xét tuyển nhưng không đáp ứng yêu cầu về điều kiện nộp hồ sơ, Học viện không công nhận trúng tuyển.

 1. Các thông tin cần thiết khác:

– Mã trường: HBT

– Xác định điểm trúng tuyển:

+ Ngành Báo chí, Quan hệ quốc tế (chuyên ngành Thông tin đối ngoại và chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế) xét điểm trúng tuyển theo ngành. Thí sinh trúng tuyển sẽ được phân chuyên ngành căn cứ kết quả học tập các học phần đại cương và cơ sở ngành (sau 2 năm học), kết quả kiểm tra Năng khiếu chuyên ngành và nguyện vọng của thí sinh. Riêng thí sinh dự tuyển ngành Báo chí chuyên ngành Quay phim truyền hình, Báo ảnh được xác định chuyên ngành ngay từ đầu khóa học, căn cứ nguyện vọng đăng ký trong hồ sơ dự thi và kết quả tuyển sinh.

+ Các ngành Triết học, Kinh tế, Chính trị học, Quan hệ công chúng, Quan hệ quốc tế chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu xét điểm trúng tuyển theo chuyên ngành dựa trên tổng điểm các môn thi quy định cho từng nhóm ngành xếp từ cao xuống thấp. Các môn thi thuộc nhóm ngành 1, 2 tính hệ số 1, môn Lịch sử thuộc nhóm ngành 3, môn Tiếng Anh thuộc nhóm ngành 4 tính hệ số 2.

 1. Tổ chức tuyển sinh:
 2. Thời gian nhận hồ sơ và tổ chức thi Năng khiếu báo chí

– Lịch xét tuyển các nhóm ngành 2, 3, 4: Theo lịch xét tuyển đợt 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Lịch thi tuyển dự kiến ngành Báo chí: Nhận hồ sơ đăng ký dự thi qua đường bưu điện đến hết ngày 28/7/2017, đăng ký trực tuyến và nộp hồ sơ trực tiếp tại Học viện đến 17h00 ngày 01/8/2017. Thông báo danh sách thí sinh, số báo danh và phòng thi trên Website Học viện vào 17h00 ngày 02/8/2017. Thi môn Năng khiếu báo chí ngày 03/8/2017, công bố danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Báo chí dự kiến vào ngày 6/8/2017.

Thí sinh có thể đăng ký 3 nguyện vọng vào ngành Báo chí.

 1. Hình thức nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo 1 trong 3 cách:

– Nộp trực tuyến;

– Qua đường bưu điện bằng chuyển phát nhanh;

– Nộp trực tiếp tại Học viện:

Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình, Ban Quản lý Đào tạo

Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 1. Chính sách ưu tiên: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 2. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

– Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Lệ phí thi tuyển ngành Báo chí: 300.000đ/hồ sơ.

 1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy: 214.500/tín chỉ đến 364.300/tín chỉ đối với chương trình đại trà; 695.500/tín chỉ đến 732.300/tín chỉ đối với chương trình chất lượng cao.
Bình luận