Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang 2019 là bao nhiêu?

Ngày 9/8 trường Đại học Kiên Giang thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2019. Mức điểm cao nhất ở ngành Sư phạm Toán với mức điểm 18 điểm.

Điểm chuẩn Đại học Kiên Giang 2019 là bao nhiêu?

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, D01, D07 18
2 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 14
3 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D07 14
4 7340301 Kế toán A00, A01, D01, D07 14
5 7380101 Luật A00, C00, D01, D14 14
6 7420201 Công nghệ sinh học A00, A01, B00, D07 14
7 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 14
8 7510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng A00, A01, D07 14
9 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00, A01, B00, D07 14
10 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, B00, D07 14
11 7620105 Chăn nuôi A00, A01, B00, D07 14
12 7620110 Khoa học cây trồng A00, A01, B00, D07 14
13 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00, A01, B00, D07 14
14 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D07 14
Bình luận