Mức học phí Sĩ quan Pháo binh là bao nhiêu?

Mức học phí trường Trường Sĩ Quan Pháo Binh năm học 2018-2019 là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây.

Mức học phí Sĩ quan Pháo binh là bao nhiêu?

1. Các ngành đào tạo

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ QUÂN SỰ:

Ngành học Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu
Các ngành đào tạo đại học quân sự     152
* Ngành Chỉ huy tham mưu Pháo binh 7860205 1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, tiếng Anh

– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Bắc 106
– Thí sinh có hộ khẩu thường trú phía Nam 4

2. Học phí

Miễn phí học phí các ngành thuộc quân đội

Bình luận