Tham khảo mức hoc phí Học viện Âm nhạc Huế

Mức học phí trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu là bao nhiêu? Thông tin chi tiết về học phí các ngành học được cập nhật dưới đây

Tham khảo mức hoc phí Học viện Âm nhạc Huế

1. Các ngành đào tạo

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu năm 2019
Theo KQ thi

THPT QG

Theo phương

thức khác

  Các ngành đào tạo đại học     150
1 Âm nhạc học 7210201 0 10
2 Sáng tác âm nhạc 7210203 0 15
3 Thanh nhạc 7210205 0 35
4 Biểu diễn nhạc cụ phương tây 7210207 0 35
5 Piano 7210208 0 20
6 Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 7210210 0 35

2. Học phí

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Mức học phí và lộ trình tăng học phí tối đa đối với chương trình đào tạo trình độ đại học hệ chính qui của Học viện Âm nhạc Huế từ năm học 2019 – 2020 đến năm học 2020 – 2021 như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/sv   

Khối ngành đào tạo Năm học 2019-2020 Năm học 2020-2021
Khối ngành II 1.060 1.170

* Đối với những thí sinh trúng tuyển vào ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống được giảm 70% học phí.

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm các ngành khác tại:

Bình luận