Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 vào trường

Trường Cao đẳng Công nghệ & Thương mại Hà Nội xin thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 năm 2013 như sau:

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-&———–

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2013

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM 2013 CÁC KHỐI A, B, D1, C

CHO THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH  CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG

1.      Điểm xét tuyển cho Khối A

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

H/s phổ thông

10

9,5

9

8,5

UT2

9

8,5

8

7,5

UT1

8

7,5

7

6,5

2. Điểm xét tuyển cho Khối B

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

H/s phổ thông

11

10.5

10

9.5

UT2

10

9.5

9

8.5

UT1

9

8.5

8

7.5

3. Điểm xét tuyển cho Khối C

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

H/s phổ thông

11

10.5

10

9.5

UT2

10

9.5

9

8.5

UT1

9

8.5

8

7.5

4. Điểm xét tuyển cho Khối D

KV3

KV2

KV2-NT

KV1

H/s phổ thông

10

9,5

9

8,5

UT2

9

8,5

8

7,5

UT1

8

7,5

7

6,5

( Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa 2 nhóm đối tượng kế tiếp là 1 điểm, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm)

Hiệu trưởng

(đã ký)

Đoàn Xuân Viên

Mọi thông tin xin liên hệ: 

VPTS Khoa Y Dược – Trường CĐ Công nghệ và Thương mại Hà Nội.

Địa chỉ: Nhà C phòng 201 – 290 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội

Điện thoại: 0913 340 328

Bình luận