Những kỹ năng cần có trong kinh doanh quốc tế

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn các kỹ năng chung căn bản của ngành Kinh doanh quốc tế và kỹ năng chuyên sâu của chuyên ngành Thương mại quốc tế :

Những kỹ năng cần có trong kinh doanh quốc tế

1.  Kỹ năng cứng:

– Lập và triển khai kế hoạch nghiên cứu và phát triển, giải quyết các vấn đề về thương mại quốc tế của doanh nghiệp

–  Hoạch định chiến lược, chính sách, kế hoạch kinh doanh thương mại quốc tế của doanh nghiệp

– Kỹ năng nghiên cứu, đánh giá các thị trường và lập các chương trình marketing xuất nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp

– Kỹ năng giao dịch, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng và các văn bản chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa

–  Kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ trong xuất nhập khẩu hàng hóa

–  Kỹ năng xây dựng các chương trình vượt rào cản Kỹ thuật, chống bán phá giá, trợ cấp, tự vệ trong xuất nhập khẩu hàng hóa.

2. Kỹ năng mềm:

– Kỹ năng làm việc theo nhóm (Teamwork)

–  Kỹ năng làm báo cáo, trình diễn và truyền thông thương mại quốc tế

– Kỹ năng tiếng anh đạt chuẩn tương đương cấp độ B1 khung Châu Âu (Quy đổi tương đương theo Thông tư 05 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/02/2012)

–  Kỹ năng tin học sử dụng thành thạo tin học văn phòng và phần  mềm chuyên dụng.

3. Yêu cầu về thái độ, hành vi trước khi theo học:

Sinh viên tốt nghiệp phải đạt được các chuẩn về thái độ hành vi sau:

–  Ý thức vượt khó vươn nên trong học tập

–  Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế và khả năng thích nghi với môi trường GD& ĐT trong nhà trường

–  Ý thức và kết quả tham gia các hoạt động chính trị- văn hóa – xã hội

–  Phẩm chất công dân và quan hệ cộng đồng

–  Ý thức và kết quả tham gia công tác đoàn thể (Teamwork trong lớp hành chính, lớp học phần, nhóm thảo luận, chi đoàn, chi hội và tổ chức khác của trường.

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Bình luận