Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Nam Định năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH NĂM 2019
*********

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

Ký hiệu: C25

Địa chỉ: Số 813 đường Trường Chinh, thành phố Nam Định

Điện thoại: 02283.648.351

Website: www.cdspnd.edu.vn

  1. Đối tượng tuyển sinh:Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.
  2. Phạm vi tuyển sinh:Thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Nam Định.
  3. Phương thức tuyển sinh:Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;

– Xét tuyển với các ngành SP Toán học, SP Ngữ Văn, SP Tiếng Anh, SP Vật lý, SP Lịch sử, GD Tiểu học dựa trên kết quả kì thi THPT Quốc gia 2019.

– Kết hợp xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 với thi tuyển môn năng khiếu với ngành năng khiếu do trường tổ chức

  1. Chỉ tiêu tuyển sinh:
TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu 2019 Mã tổ hợp

xét tuyển

Theo KQ thi

THPT QG

Theo phương

thức khác

1 Các ngành đào tạo cao đẳng        
1.1 Giáo dục Mầm non

Tổ hợp môn xét tuyển: Toán – Ngữ văn – Đọc (hoặc kể) diễn cảm và hát

51140201 80   M00
1.2 Giáo dục Tiểu học

Ba tổ hợp môn xét tuyển: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh; Toán – Ngữ văn – Lịch sử; Toán – Vật lý – Ngữ Văn

51140202 70   C01, C03, D01
1.3 Giáo dục Thể chất

Tổ hợp môn xét tuyển: Toán – Sinh – Bật xa tại chỗ và chạy 60m

51140206 25   T00
1.4 Sư phạm Toán học

Tổ hợp môn xét tuyển: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh

51140209 20   D01
1.5 Sư phạm Vật lý

Ba tổ hợp môn xét tuyển: Toán – Tiếng Anh – KHTN; Toán – Ngữ văn – KHTN;

Toán – Vật lý – Tiếng Anh

51140211 30   A01, A16, D90
1.6 Sư phạm Ngữ văn

Hai tổ hợp môn xét tuyển: Toán – Ngữ Văn – Tiếng Anh; Ngữ Văn – Lịch sử – GDCD

51140217 20   C19, D01
1.7 Sư phạm Lịch sử

Ba tổ hợp môn xét tuyển: Ngữ Văn – Lịch sử – Địa lý;

Ngữ văn – Toán – KHXH;

Ngữ văn – Tiếng Anh – KHXH

51140218 30   C00, C15, D78
1.8 Sư phạm Âm nhạc

Tổ hợp môn xét tuyển: Ngữ văn – Hát – Thẩm âm tiết tấu

51140221 5   N00
1.9 Sư phạm Mỹ thuật

Tổ hợp môn xét tuyển: Ngữ văn – Vẽ hình họa – Vẽ trang trí

51140222 5   H00
1.10 Sư phạm Tiếng Anh

Ba tổ hợp môn xét tuyển: Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh; Toán – Vật lý – Tiếng Anh; Toán – Tiếng Anh – KHXH

51140231 35   A01, D01, D96
1.11 Giáo dục mầm non

Hệ Cao đẳng liên thông chính quy

51140201L 0 16  
2 Các ngành đào tạo trung cấp      
2.1 Sư phạm mầm non

– Hệ 1 năm, đối tượng tuyển sinh là người đã có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên.

– Hệ 2 năm, đối tượng là người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, học lực lớp 12 loại khá.

42140201 0 120  
  TỔNG   320 136  
  1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:

– Theo quy định của Bộ GD&ĐT

– Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có điểm thi của kỳ thi THPT quốc gia 2019, đạt điểm sàn của Bộ GD&ĐT quy định, có hộ khẩu ở tỉnh Nam Định.

  1. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Mã trường: C25

– Điểm chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển: 0 (không)

– Điểm trúng tuyển theo ngành.

– Kết quả tuyển sinh của ngành nào đó không đạt chỉ tiêu dự kiến, Hội đồng tuyển sinh sẽ điều chỉnh chỉ tiêu sang ngành khác để đảm bảo hoàn thành kế hoạch tuyển sinh chung và bảo đảm quyền lợi của thí sinh.

  1. Tổ chức tuyển sinh:

Tổ chức xét tuyển cao đẳng chính quy được thực hiện 3 đợt, kế hoạch cụ thể sẽ được công khai trên website của trường.

  1. Chính sách ưu tiên:

Theo quy định hiện hành.

  1. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

Theo quy định hiện hành.

  1. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:

Nhà trường chỉ đào tạo các ngành sư phạm nên sinh viên được hưởng chính sách không phải nộp học phí.

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH NĂM 2019.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VÀ ĐÓN ĐỌC!

Bình luận