Kinh tế và quản lý công làm gì khi ra trường?

Kinh tế, quản lý công là 2 bộ môn, 2 chuyên ngành, 2 giáo trình được nhắc khá nhiều trong công cuộc kinh tế hóa. Nhưng vì sao hai bộ môn này được chú ý, nhắc nhiều đến thế thì sau đây hãy cùng Rốt giải đáp trong bài viết này nhoaaaa:

Kinh tế và quản lý công làm gì khi ra trường?

Công viêc ngành kinh tế, quản lý công khi tốt nghiệp:

 • Trong cơ quan;
 • Trong doanh nghiệp;
 • Trong công ty
 • Trong bộ phận có liên quan đến kinh tế
 • Trong bộ phận có liên quan đến quản lý công
 • Phù hợp những công việc từ cấp phường, trung ương đến địa phương
 • Trong các công ty tài chính
 • Trong những cuộc phỏng vấn, tư vấn
 • Trong các hợp đồng kinh tế
 • Trong các dự án phát triển liên quan đến kinh tế và quản lý công
 • Trong các đơn vị hoạt động tiêu biểu của quản lý công
 • Được giữ lại làm giáo viên giảng dạy
 • Giữ lại làm trợ giảng
 • Làm việc với những con số
 • Tròng môi trường đầu tư kinh tế
 • Trong những ngành thúc đẩy kinh tế nước ta
 • …….

Phát triển kinh tế nước nhà

Đào tạo kiến thức:

 • Lĩnh vực kinh tế với chiến lược trong phân tích
 • Lãnh đạo, quản lý cơ quan nhà nước có được khi học ngành quản lý công
 • Dự án kế hoạch kinh tế cùng nền xã hội đi lên
 • Nói tóm lại là khi tốt nghiệp ngành sẽ thành người phân tích sâu rộng về mảng kinh tế
 • Chiến lược đẩy mạnh kinh tế – xã hội trong nước
 • Hoạch và định những chiến lược lớn lao về kinh tế
 • …..

Cảm ơn các bạn độc giả đã xem và đón đọc!

Bình luận