Học viện Khoa học quân sự có điểm chuẩn 2019 ra sao?

Trường Học viện Khoa học Quân sự đã chính thức công bố mức điểm trúng tuyển vào các ngành năm 2019. Theo đó, mức điểm chuẩn cao nhất vào trường là 27.09 điểm.

Học viện Khoa học quân sự có điểm chuẩn 2019 ra sao?

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7220201 Ngôn ngữ Anh đối với Nam D01 23.98
2 7220201 Ngôn ngữ Anh đối với Nữ D01 27.09
3 7220202 Ngôn ngữ Nga đối với Nam D01, D02 18.64
4 7220202 Ngôn ngữ Nga đối với Nữ D01, D02 25.78
5 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc đối với Nam D01, D04 21.78
6 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc đối với Nữ D01, D04 25.91
7 7310206 Quan hệ quốc tế đối với Nam D01 23.54 Đạt mức 23.54 điểm : TA>= 8.6
8 7310206 Quan hệ quốc tế đối với Nữ D01 24.61
9 7860231 Trinh sát kỹ thuật đới với Nam phía Bắc A00, A01 21.25
10 7860231 Trinh sát kỹ thuật đới với Nam phía Nam A00, A01 20.25
Bình luận