Mức điểm chuẩn các ngành 2019 của Đại học Phạm Văn Đồng

Trường Đại học Phạm Văn Đồng thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học và cao đẳng từ 13 đến 18 điểm. Các ngành học cụ thể dưới đây.

Mức điểm chuẩn các ngành 2019 của Đại học Phạm Văn Đồng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D01, D90
2 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01, D90
3 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D78 18
4 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D72, D96 18 24 (học bạ)
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D72, D96 13 16 (học bạ)
6 7310105 Kinh tế phát triển A00, A01, D01, D90 13 15 (học bạ)
7 7420203 Sinh học ứng dụng B00, D90 13 15 (học bạ)
8 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 13 16 (học bạ)
9 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, D90 13 16 (học bạ)
10 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D90 13 16 (học bạ)
11 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, D90 13
12 51140201 Giáo dục Mầm non M00 16 18 (học bạ)
Bình luận