Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019
*********

Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG

Mã tuyển sinh: THV

Địa chỉ trường:

+ Cơ sở Việt Trì: Phường Nông Trang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

+ Cơ sở Phú Thọ: Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Thông tin liên hệ:

+ Điện thoại cơ sở Việt Trì: (0210).3821.970, (0210).3993.369

+ Điện thoại cơ sở Phú Thọ: (0210).3820.042

+ Email: bants.thv@moet.edu.vn, info@hvu.edu.vn

+ Website: www.hvu.edu.vn

Ngành đào tạo Mã ngành Tổ hợp môn, bài thi xét tuyển Chỉ tiêu
Khối ngành I      
Sư phạm Toán học 7140209 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Hóa, Sinh (B00)
4. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)
15
Sư phạm Ngữ Văn 7140217 1. Văn, Sử, Địa (C00)
2. Văn, Sử, GDCD (C19)
3. Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)
4. Văn, Địa,Tiếng Anh (D15)
15
Sư phạm Tiếng Anh 7140231 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)
2. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15)
3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14)
4. Tiếng Anh, Văn, Lý (D11)
15
Giáo dục Tiểu học 7140202 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Văn, Sử, Địa (C00)
3. Văn, Sử, GDCD (C19)
4. Toán, Văn, Anh (D01)
50
Sư phạm Hóa học 7140212 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Hóa, Sinh (B00)
3. Ngữ văn, Toán, Hóa học(C02)
4. Toán, Hóa học, T. Anh(D07)
10
Sư phạm Vật lý 7140211 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Vật lí, Địa lí (A04)
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí (C01)
10
Sư phạm Sinh học 7140213 1. Toán, Vật lí, Sinh học(A02)
2. Toán, Hóa, Sinh (B00)
3. Toán, Sinh học, N. Văn(B03)
4. Toán, Sinh học, T. Anh (D08)
10
Sư phạm Lịch sử 7140218 1. Văn, Sử, Địa (C00)
2. Văn, Sử, Toán (C03)
3. Văn, Sử, GDCD (C19)
4. Văn, Sử, Tiếng Anh (D14)
10
Giáo dục Mầm non (1) 7140201 1. Văn, Toán, Năng khiếu (M00)
2. Văn, Sử, Địa (C00)
3. Văn, Sử, GDCD (C19)
4. Văn, Địa, GDCD (C20)
35
Giáo dục Thể chất (1) 7140206 1. Toán, Sinh, Năng khiếu (T00)
2. Toán, Sinh, GDCD (B04)
3.  Toán, Hóa, Sinh (B00)
4. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)
10
Sư phạm Âm nhạc (1) 7140221 1. Văn, NK ÂN 1, NK ÂN 2 (N00)
2. Văn, Sử, Địa (C00)
3. Văn, Địa, GDCD (C20)
4. Văn, Toán, GDCD (C14)
10
Khối ngành II      
Thiết kế đồ họa (1) 7210403 1. Toán, Lý, Năng khiếu (V00)
2. Toán, Lý, Hóa (A00)
3. Văn, Sử, Địa (C00)
4. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)
10
Khối ngành III      
Kế toán (2) 7340301 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
3. Toán, Hóa, Sinh (B00)
4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
180
Quản trị kinh doanh (2) 7340101
Tài chính – Ngân hàng 7340201
Khối ngành IV      
Công nghệ Sinh học 7420201 1. Toán, Sinh, Lý (A02)
2. Toán, Sinh, Hóa (B00)
3. Toán, Sinh, Văn (B03)
4. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)
10
Khối ngành V      
Khoa học Cây trồng 7620110 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Hóa, Sinh (B00)
3. Toán, Hóa, Tiếng Anh (D07)
4. Toán, Sinh, Tiếng Anh (D08)
160
Chăn nuôi 7620105
Thú y 7640101
Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử 7510301 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Lý, Văn (C01)
4. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 7510201
Công nghệ thông tin 7480201 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
4. Toán, Tiếng Anh, Tin học (K01)
Kinh tế Nông nghiệp 7620115 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
3. Toán, Hóa, Sinh (B00)
4. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
Khối ngành VI      
Du lịch 7810101 1. Văn, Sử, Địa (C00)
2. Văn, Địa, GDCD (C20)
3. Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)
350
Công tác Xã hội 7760101
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)
2. Tiếng Trung, Văn, Toán (D04)
3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14)
4. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15)
Ngôn ngữ Anh 7220201 1. Tiếng Anh, Văn, Toán (D01)
2. Tiếng Anh, Văn, Lý (D11)
3. Tiếng Anh, Văn, Sử (D14)
4. Tiếng Anh, Văn, Địa (D15)
Kinh tế 7310101 1. Toán, Lý, Hóa (A00)
2. Toán, Lý, Tiếng Anh (A01)
3. Toán, Hóa, Sinh (B00)
4. Toán, Văn, Tiếng Anh (D01)
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103

 

1. Văn, Sử, Địa (C00)
2. Văn, Địa, GDCD (C20)
3. Văn, Toán, Tiếng Anh (D01)
4. Văn, Địa, Tiếng Anh (D15)

Ghi chú:

(1): Ngành có kết hợp kiểm tra năng khiếu

(2): Đào tạo theo chương trình chất lược cao

1. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Hùng Vương tuyển sinh các thí sinh thuộc các vùng như sau:

– Các ngành đại học sư phạm (ĐHSP): Tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Tây (cũ), Hòa Bình, Lai Châu.

– Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước.

2. Phương thức tuyển sinh

Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019

– Đối với các ngành ĐHSP thuộc khối ngành I: Kết quả thi của tổ hợp các môn xét tuyển chưa nhân hệ số, đã tính điểm ưu tiên theo quy định hiện hành đạt ngưỡng đảm bảo chất lược đầu vào theo quy định của Bộ GD-ĐT.

– Đối với các ngành ĐH thuộc khốn ngành II, III, IV, V, VI: Kết quả thi của tổ hợp các môn xét tuyển chưa nhân hệ số, đã tính điểm ưu tiên theo quy định hiện hành đạt từ 14 điểm trở lên.

Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT:

– Đối với các ngành ĐHSP thuộc khối ngành I: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT xếp loại học lực lớp 12 từ giỏi trở lên. Các ngành SP Âm nhạc, GD Thể chất, Thiết kế đồ họa: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT xếp loại học lực lớp 12 từ khá trở lên

– Đối với các ngành ĐH thuộc khốn ngành II, III, IV, V, VI: Tổng điểm của 3 môn học lớp 12 thuộc tổ hợp môn xét tuyển (chưa tính điểm ưu tiên) đạt từ 18 điểm trở lên. Điểm ưu tiên được cộng với điểm trung bình các môn để xét tuyển.

Xét tuyển điểm học tập các môn văn hóa ở bậc THPT hoặc điểm thi THPT Quốc gia 2019 kết hợp với sơ tuyển năng khiếu đối với các ngành:Giáo cục Mấm non, Giáo dục thể chất, Thiết kế đồ họa, Sư phạm âm nhạc. Điểm trung bình của 3 môn xét tuyển đạt từ 6 điểm trở lên. Điểm ưu tiên được cộng với điểm trung bình các môn để xét tuyển.

3. Ưu đãi trong tuyển sinh năm 2019:

– Tặng 100 suất học bổng cho các tân sinh viên đăng ký xác nhận nhập học đầu tiên.

– Tặng học bổng 5 triệu đồng/suất cho những sinh viên trúng tuyển các ngành có điểm thi THPT quốc gia năm 2018 đạt từ 24 điểm trở lên.

– 100 chỉ tiêu miễn học phí năm học đầu tiên đối với thí sinh có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 của tổ hợp các môn xét tuyển (chưa tính điểm ưu tiên) đạt từ 20 điểm trở lên xét tuyển vào các ngành Đại học Thú y; Đại học Quản trị Kinh doanh; Đại học Công nghệ thông tin; Đại học Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành; Đại học Du lịch; Thiết kế đồ họa; Công nghệ sinh học. Từ năm thứ 2 nhà trường tiếp tục xét miễn học phí trên cơ sở kết quả học tập của năm thứ nhất.

– Hỗ trợ SV thuộc con hộ nghèo, hộ cận nghèo mức hỗ trợ 1.200.000 đ/năm; Hỗ trợ SV thuộc xã đặc biệt khó khăn, vùng an toàn khu mức hỗ trợ 1.680.000 đ/năm; Hỗ trợ SV con thương binh, con liệt sỹ, bố mẹ bị tai nạn lao động, con dân tộc ít người thuộc hộ nghèo được miễn, giảm học phí theo quy định; Hỗ trợ SV thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập mức hỗ trợ 8.340.000 đ/năm; Hỗ trợ SV thuộc diện con dân tộc rất ít người (dân tộc Lự, Lô Lô) mức hỗ trợ 16.800.000 đ/năm.

– Hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học tốt được hưởng học bổng từ (i) Quỹ học bổng Liên Việt Post Bank mức học bổng từ 5-7 triệu đồng/năm; (ii) Quỹ học bổng KoVa từ 8-10 triệu đồng/năm và Quỹ hỗ trợ học sinh sinh viên của nhà trường.

4. Hồ sơ, thời gian đăng ký:

– Hồ sơ đăng ký xét tuyển (theo mẫu đã đăng tải trên website) và gửi kèm bản sao học bạ, chứng nhận TN tạm thời, giấy tở ưu tiên, ảnh 3×4 (đối với thí sinh thi năng khiếu). Thí sinh có thể đăng ký online qua website của trường.

– Thời gian đăng ký: Theo quy định của Bộ GD-ĐT

Bình luận