Điểm chuẩn ĐH Quốc tế TPHCM phương thức xét tuyển kết hợp 2020

dh-quoc-te-tphcm

Trường ĐH Quốc tế thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT và kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020

MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH ĐIỂM CHUẨN 2020
7220201 Ngôn ngữ Anh 26.5
7340101 Quản trị kinh doanh 26.5
7340201 Tài chính – Ngân hàng 24.5
7340301 Kế toán 24.0
7420201 Công nghệ sinh học 22.0
7440112 Hóa học (Hóa sinh) 22.0
7540101 Công nghệ thực phẩm 22.0
7520301 Kỹ thuật hóa học 22.0
7460112 Toán ứng dụng (Kỹ thuật tài chính và Quản trị rủi ro) 23.0
7480109 Khoa học dữ liệu 24.0
7480201 Công nghệ thông tin 25.0
7510605 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 26.5
7520118 Kỹ thuật hệ thống công nghiệp 23.0
7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông 21.0
7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 22.5
7520212 Kỹ thuật Y sinh 23.0
7520121 Kỹ thuật không gian 22.0
7520320 Kỹ thuật môi trường 22.0
7580201 Kỹ thuật xây dựng 22.0
7340101_LK_Auckland Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH Auckland University of Technology) 20.0
7340101_LK_Nottingham Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) 20.0
7340101_LK_NewSouthWales Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH New South Wales) 20.0
7340101_LK_Houston Quản Trị Kinh Doanh (Chương trình liên kết với ĐH Houston) 20.0
7340101_LK_WestOfEngland_2_2 Quản Trị Kinh Doanh (2+2) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7340101_LK_WestOfEngland_4_0 Quản Trị Kinh Doanh (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7420201_LK_Nottingham Công Nghệ Sinh Học (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) 20.0
7420201_LK_WestOfEngland Công Nghệ Sinh Học định hướng Khoa học Y sinh (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7540101_LK_Nottingham Công Nghệ Thực Phẩm (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) 20.0
7480201_LK_WestOfEngland Công Nghệ Thông Tin (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7480201_LK_Nottingham Công Nghệ Thông Tin (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) 20.0
7480201_LK_Deakin Công Nghệ Thông Tin (2+2, 3+1) (Chương trình liên kết với ĐH Deakin) 20.0
7480106_LK_WestOfEngland Công Nghệ Thông Tin (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7480106_LK_SUNYBinghamton Công nghệ thông tin (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) 20.0
7520118_LK_SUNYBinghamton Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) 20.0
7520207_LK_Nottingham Kỹ Thuật Điện Tử – Viễn Thông (Chương trình liên kết với ĐH Nottingham) 20.0
7520207_LK_WestOfEngland Kỹ Thuật Điện Tử – Viễn Thông (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7520207_LK_SUNYBinghamton Kỹ Thuật Điện (Chương trình liên kết với ĐH SUNY Binghamton) 20.0
7220201_LK_WestOfEngland_2_2 Ngôn Ngữ Anh (2+2, 3+1) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0
7220201_LK_WestOfEngland_4_0 Ngôn Ngữ Anh (4+0) (Chương trình liên kết với ĐH West of England) 20.0

Theo dõi thongtintuyensinh.net để cập nhật nhanh nhất các tin tức về điểm chuẩn Đại học, Cao đẳng năm 2020 nhé!

Bình luận