Đại học Tây Đô có mức điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

Trường Đại học Tây Đô thông báo điểm trúng tuyển các ngành từ 14 đến 20 điểm. Nội dung chi tiết đã được cập nhật dưới đây.

Đại học Tây Đô có mức điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15, D66 14
2 7229030 Văn học C00, C04, D14, D15 14
3 7310630 Việt Nam học C00, C04, D14, D15 14
4 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C04, D01 14
5 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C04, D01 14
6 7340301 Kế toán A00, A01, C04, D01 14
7 7380107 Luật kinh tế C00, D14, D66, D84 14
8 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, C01 14
9 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, A02, C01 14
10 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, A02, C01 14
11 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, A01, A02, C01 14
12 7620301 Nuôi trồng thuỷ sản A00, A01, B00, D07 14
13 7640101 Thú y A06, B00, B02, C02 14
14 7720201 Dược học A00, B00, C02, D07 20
15 7720301 Điều dưỡng A02, B00, B03, D08 18
16 7810101 Du lịch C00, D01, D14, D15 14
17 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành A00, A01, C04, D01 14
18 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường A00, A01, B00, D01 14
19 7850103 Quản lý đất đai A00, A01, B00, D01 14
Bình luận