Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW có điểm chuẩn bao nhiêu?

Trường Đại học Sư phạm Nghệ Thuật Trung Ương thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 từ 17 đến 36 điểm. Thông tin chi tiết xin mời xem dưới đây.

Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW có điểm chuẩn bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00 27
2 7140221 Sư phạm Âm nhạc Mầm non N00 27
3 7140222 Sư phạm Mỹ thuật H00 27
4 7210103 Hội hoạ H00 27
5 7210205 Thanh nhạc N00 36
6 7210208 Piano N00 34.5
7 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình S00 27
8 7210403 Thiết kế đồ họa H00 31
9 7210404 Thiết kế thời trang H00 29
10 7229042 Quản lý văn hoá N00, H00, R00, C00 27 17 (C00)
11 7540204 Công nghệ dệt, may H00, A00, D01 17 27 (H00)
12 7140222 Sư phạm Mỹ thuật Mầm non H00 27
Bình luận