Đại học Sư phạm Huế có mức điểm chuẩn là bao nhiêu?

Ngưỡng điểm trúng tuyển Đại học Sư phạm – ĐH Huế năm 2019 theo kết quả thi THPT Quốc gia từ 15 đến 20 điểm. Ngành Sư phạm Âm nhạc là 20 điểm. Điểm chuẩn cụ thể từng ngành được cập nhật phía dưới.

Đại học Sư phạm Huế có mức điểm chuẩn là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 Các ngành đào tạo đại học
2 7140201 Giáo dục Mầm non M06, M11 17
3 7140202 Giáo dục Tiểu học C00, D01, D08, D10 18
4 7140204 Giáo dục Công dân C00, C19, C20 18
5 7140205 Giáo dục Chính trị C00, C19, C20 18
6 7140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh C00, C19, C20 18
7 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01 18
8 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01 18
9 7140211 Sư phạm Vật lý A00, A01 18
10 7140212 Sư phạm Hoá học A00, B00, D07 18
11 7140213 Sư phạm Sinh học B00, D08 18
12 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, C19, C20, D14 18
13 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, C19, D14 18
14 7140219 Sư phạm Địa lý B00, C00 18
15 7140221 Sư phạm Âm nhạc N00, N01 20
16 7140246 Sư phạm công nghệ A00, A01, B00, D08 18
17 7140247 Sư phạm khoa học tự nhiên A00, A01, B00, D08 18
18 7140248 Giáo dục pháp luật C00, C19, C20 18
19 7140249 Sư phạm Lịch sử – Địa lý C00, C19, C20 18
20 7310403 Tâm lý học giáo dục B00, C00, D01 15
21 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01 15
22 T140211 Vật lý (chương trình tiên tiến) A00, A01 15
Bình luận