Công bố điểm chuẩn 2019 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

Tra cứu điểm chuẩn Khoa Công Nghệ Thông Tin và truyền thông – Đại Học Đà Nẵng năm 2019 chính xác nhất ngay sau khi trường công bố kết quả!

Công bố điểm chuẩn 2019 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, D01, D90 18.75
2 7480108 Công nghệ kỹ thuật máy tính A00, A01, D01, D90 17
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D90 19.75
4 7480201DT Công nghệ thông tin (đặc thù) A00, A01, D01, D90 16.15
Bình luận