Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên: Công bố điểm chuẩn 2019

Mức điểm trúng tuyển trường Đại Học Y Dược – Đại học Thái Nguyên năm 2019 từ 18 đến 23.6 điểm. 

Đại học Y Dược-Đại học Thái Nguyên: Công bố điểm chuẩn 2019

Ngành Y khoa có điểm trúng tuyển cao nhất là 23.6. Cụ thể từng ngành được cập nhật dưới đây.

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa B00 23.6
2 7720101LT Y khoa (liên thông) B00 21
3 7720110 Y học dự phòng B00, D08 18
4 7720201 Dược học A00, B00 21.7
5 7720201LT Dược học (liên thông) A00, B00 20
6 7720301 Điều dưỡng B00 19.45
7 7720501 Răng – Hàm – Mặt B00 23.4
8 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 21
Bình luận