Mức điểm chuẩn 2019 của Đại học Ngoại ngữ-ĐH.Huế

Trường đại học ngoại ngữ – Đại học Huế thông báo điểm chuẩn năm 2019 từ 15 đến 21.75 điểm. Nội dung chi tiết được cập nhật phía dưới.

Mức điểm chuẩn 2019 của Đại học Ngoại ngữ-ĐH.Huế

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 Các ngành đào tạo đại học
2 7140231 Sư phạm Tiếng Anh D01, D14, D15 21.75
3 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp D01, D03, D15, D44 18
4 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc D01, D04, D15, D45 20.5
5 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D14, D15 19.75
6 7220202 Ngôn ngữ Nga D01, D02, D15, D42 15
7 7220203 Ngôn ngữ Pháp D01, D03, D15, D44 15.75
8 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01, D04, D15, D45 21
9 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01, D06, D15, D43 20.25
10 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01, D14, D15 21.5
11 7310601 Quốc tế học D01, D14, D15 15
12 7310630 Việt Nam học D01, D14, D15 15
Bình luận