Điểm chuẩn 2019 Đại học Lạc Hồng là bao nhiêu?

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Lạc Hồng năm 2019 là 14 điểm cho tất cả các khối ngành. Riêng ngành Dược học là 20 điểm. Nội dung chi tiết xin mời xem phía dưới.

Điểm chuẩn 2019 Đại học Lạc Hồng là bao nhiêu?

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D09, D10 14
2 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc C00, C03, C04, D01 14
3 7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 14
4 7310608 Đông phương học C00, C03, C04, D01 14
5 7310630 Việt Nam học C00, C03, C04, D01 14
6 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 14
7 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, C01, D01 14
8 7340301 Kế toán A00, A01, C01, D01 14
9 7380107 Luật kinh tế A00, A01, C00, D01 14
10 7420201 Công nghệ sinh học A00, B00, C02, D01 18
11 7440301 Khoa học môi trường A00, B00, C02, D01 14
12 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01, D07 14
13 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng A00, A01, D01, V00 14
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00, A01, C01, D01 14
15 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, C01, D01 14
16 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, C01, D01 14
17 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, C01, D01 14
18 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa A00, A01, C01, D01 14
19 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00, B00, C02, D01 14
20 7540101 Công nghệ thực phẩm A00, B00, C02, D01 14
21 7720201 Dược học A00, B00, C02, D01 20
22 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành C00, C03, C04, D01 14
Bình luận