Học viện Quản lý Giáo dục có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

Điểm chuẩn vào trường Học Viện Quản Lí Giáo Dục đã được thông báo đến các thí sinh. Điểm chuẩn của trường từ 15 đến 19 điểm. Xem chi tiết điểm tất cả các ngành phía dưới.

Học viện Quản lý Giáo dục có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7140114 Quản lí giáo dục A00, A01, C00, D01 15
2 7310403 Tâm lí học giáo dục A00, B00, C00, D01 15.5
3 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, A02, D01 15
4 7140101 Giáo dục học A00, B00, C00, D01 15
5 7140199 Kinh tế giáo dục A00, A01, D01, D10 19
Bình luận