Tuyển sinh Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020

large-diem-chuan-khoa-y-dai-hoc-quoc-gia-tphcm-2020

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

*********

KHOA Y, ĐHQG TP.HCM

Mã trường: QSY

Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: 028 37242160

Email:   tuyensinh@medvnu.edu.vn     Website: pdt-medvnu.info

Thông tin tuyển sinh Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020 như sau:

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Bộ GD& ĐT

Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc tế

Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy của thí sinh tốt nghiệp đại học.

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Ngành Tổng chỉ tiêu Chỉ tiêu theo từng phương thức xét tuyển
PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6
Y khoa chất lượng cao 100 5 15-20 20-45 >10 5 <30
Dược học chất lượng cao 50 2-3 7-10 15-28 >15 2-3  
Răng-Hàm-Mặt chất lượng cao 50 2-3 7-10 10-23 >5 2-3 <15

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Bộ GD& ĐT

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

– Theo quy chế, hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;

– Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học khi đăng ký xét tuyển ngành Y khoa chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao.

– Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học khi đăng ký xét tuyển ngành Dược học chất lượng cao.

– Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng được quy định tại Điểm i, Khoản 2, Điều 7 của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hiện hành của Bộ GDĐT phải có kết quả học tập 3 năm lớp 10, 11, 12 là học sinh giỏi và phải học dự bị đại học trong 01 năm.

Lưu ý: Khoa không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học kỹ thuật Quốc gia

Chỉ tiêu: Mỗi ngành tuyển 5% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:

Ngành Y khoa chất lượng cao: 5 chỉ tiêu

Ngành Dược học chất lượng cao: 2~3 chỉ tiêu

Ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: 2~3 chỉ tiêu

Xét tuyển:

Các hồ sơ xét tuyển thẳng hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống theo các giải đạt được (diện đạt giải học sinh giỏi quốc gia và trung bình cộng các điểm trung bình môn Toán, Hóa học, Sinh học lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh xét tuyển theo các tiêu chí được quy định. Trường hợp số lượng trúng tuyển nhiều hơn chỉ tiêu thì sẽ xét theo thứ tự từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu

2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM

Điều kiện đăng ký xét tuyển

– Thí sinh của 149 trường THPT phải có kết quả học tập loại giỏi trong cả 3 năm lớp 10, 11, 12 bao gồm:

    + 132 trường THPT chuyên, năng khiếu và trường THPT như năm 2019

    + 17 trường có kết quả thi THPT 2016, 2017, 2018 cao nhất.

    Danh sách 149 trường xem tại đây

– Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng.

Chỉ tiêu: Mỗi ngành tuyển 15% ~ 20% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:

Ngành Y khoa chất lượng cao: 15 ~ 20 chỉ tiêu

Ngành Dược học chất lượng cao: 7 ~ 10 chỉ tiêu

Ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: 7 ~ 10 chỉ tiêu

Xét tuyển:

Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo tổng điểm 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học trong 3 năm lớp 10, 11, 12. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:

– Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: Xét tổng điểm môn Sinh học trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

Đối với ngành Dược học chất lượng cao : Xét tổng điểm môn Hóa học trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

– Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa chất lượng cao, Dược học chất lượng cao: Xét tổng điểm môn Toán trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

Đối với ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: Xét tổng điểm môn Hóa học trong 3 năm lớp 10, 11, 12;

– Tiêu chí phụ 3: Xét điểm chứng chỉ quốc tế môn tiếng Anh (IELTS của BC-British Council hay của IDP Education – International Development Program hoặc TOEFL của ETS – Educational Testing Service);

– Tiêu chí phụ 4: Xét bài luận viết tay, thư giới thiệu.

3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

Điều kiện đăng ký xét tuyển:

Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:

– Thí sinh phải dự thi và có kết quả thi kỳ kiểm tra năng lực do ĐHQG TP.HCM tổ chức năm 2020 (không sử dụng kết quả các năm khác);

– Thí sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

Chỉ tiêu:

Ngành Y khoa chất lượng cao: 20 ~ 45 chỉ tiêu

Ngành Dược học chất lượng cao: 15 ~ 28 chỉ tiêu

Ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: 10 ~ 23 chỉ tiêu

Xét tuyển: Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 do ĐHQG TP. HCM tổ chức. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu

4. Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh tốt nghiệp THPT

Chỉ tiêu:

– Ngành Y khoa chất lượng cao: Tối thiểu 10 chỉ tiêu

– Ngành Dược học chất lượng cao: Tối thiểu 15 chỉ tiêu

– Ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: Tối thiểu 05 chỉ tiêu

Xét tuyển:

Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo tổng điểm của tổ hợp môn B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) để xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ ưu tiên lần lượt là:

– Tiêu chí phụ 1: Đối với ngành Y khoa chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: Xét điểm môn Sinh học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đối với ngành Dược học chất lượng cao: Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020;

– Tiêu chí phụ 2: Đối với ngành Y khoa chất lượng cao, Dược học chất lượng cao: Xét điểm môn Toán học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Đối với ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: Xét điểm môn Hóa học trong bài thi Khoa học Tự nhiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

5. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc tế

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh phải thỏa các điều kiện dưới đây:

– Tốt nghiệp THPT trong và ngoài nước;

– Có chứng chỉ quốc tế: SAT, ACT, IB, A-level;

– Đạt danh hiệu học sinh khá trong tất cả các năm học ở THPT.

Chỉ tiêu: Mỗi ngành tuyển 5% tổng chỉ tiêu của ngành, cụ thể:

– Ngành Y khoa chất lượng cao: 5 chỉ tiêu

– Ngành Dược học chất lượng cao: 2 ~ 3 chỉ tiêu

– Ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: 2 ~ 3 chỉ tiêu

Xét tuyển:

– Điểm thi chứng chỉ quốc tế được quy về thang điểm 100 và được làm tròn đến hai chữ số thập phân.

– Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm quy đổi của điểm thi chứng chỉ quốc tế. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu.

6. Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy của thí sinh tốt nghiệp đại học.

Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký phải thỏa các điều kiện sau đây:

– Thí sinh tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ sinh học, Sinh học, Hóa sinh, Kỹ thuật y sinh tại các trường đại học thành viên của ĐHQG-HCM (Trường Đại học Quốc Tế, Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên và Trường Đại học Bách Khoa) hoặc thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần từ các trường đại học thuộc các nước nói tiếng Anh.

– Thời gian tốt nghiệp đại học không quá 5 năm tính từ ngày được công nhận tốt nghiệp;

– Điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đại học từ 7,5 trở lên hoặc tương đương, trong đó điểm các môn ngành gần từ 6,0 trở lên hoặc tương đương.

– Trình độ tiếng Anh: Đạt điểm IELTS 5,0 hoặc chứng chỉ tương đương để bắt đầu học một phần chương trình chuyên môn ở năm thứ hai. Thí sinh trúng tuyển chưa có chứng chỉ IELTS hoặc tương đương sẽ tham gia kỳ kiểm tra trình độ tiếng Anh tại Khoa theo dạng thức IELTS. Nếu chưa đạt yêu cầu về điểm ngưỡng sẽ được học tiếng Anh tăng cường tại Khoa.

Chỉ tiêu:

– Ngành Y khoa chất lượng cao: Tối đa 30 chỉ tiêu.

– Ngành Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao: Tối đa 15 chỉ tiêu.

Xét tuyển:

Các hồ sơ hợp lệ được sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp theo điểm trung bình tích lũy tốt nghiệp đại học. Hội đồng tuyển sinh căn cứ theo đó lấy đến khi đủ chỉ tiêu. Trường hợp thí sinh bằng điểm, xét thêm tiêu chí phụ, cụ thể:

– Tiêu chí phụ 1: Trung bình cộng các môn ngành gần. Danh sách các môn ngành gần:

– Tiêu chí phụ 2: Điểm tiếng Anh (IELTS, TOEFL hoặc TOEIC 4 kỹ năng hoặc chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM )

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2020 của Bộ GD& ĐT

Ngành đăng ký: Y khoa chất lượng cao, Dược học chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao

Thời gian đăng ký: Trước 20/7/2020

Hồ sơ: Theo hướng dẫn chi tiết của Sở GD&ĐT.

2. Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG TPHCM

Ngành đăng ký: Y khoa chất lượng cao, Dược học chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao

Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/7 đến 15/8/2020

Hồ sơ: Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến qua cổng thông tin:

https://dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/tuyensinh/home.action và nộp hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y  ĐHQG TP.HCM.

– Địa chỉ nộp hồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh

Phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG TP.HCM

Phòng 607B, Tầng 6, Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.
– Hồ sơ giấy bao gồm:

+ Một phiếu đăng ký ƯTXT được in từ hệ thống:

 https://dangky.tuyensinh.vnuhcm.edu.vn/tuyensinh/home.action ký tên và xác nhận thông tin từ trường THPT;

+ Một bài luận được viết trên giấy A4, trình bày lý do muốn học tại Khoa, mối quan tâm đến ngành học, mục tiêu học tập, nghề nghiệp, đóng góp cho xã hội của bản thân;

+ Một thư giới thiệu của giáo viên trường THPT, nơi thí sinh học lớp 12;

+ Bản photo học bạ 3 năm trung học phổ thông lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (có xác nhận của trường THPT);

+ Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/ 1 nguyện vọng.

– Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng.

– Trường hợp gửi hồ sơ qua bưu điện, đóng lệ phí xét tuyển bằng chuyển khoản (Lưu ý: Không để cùng hồ sơ). Thông tin chuyển khoản xem tại đây

3. Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM

Ngành đăng ký: Y khoa chất lượng cao, Dược học chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao

Thời gian đăng ký:

– Đăng ký dự thi: Từ ngày 06/01/2020 đến trước ngày 15/6/2020

– Thi ĐGNL: Dự kiến sau ngày thi tốt nghiệp THPT 01 tuần

– Đăng ký xét tuyển: Từ ngày 15/7/2020 đến 15/8/2020

Hồ sơ:

– Hướng dẫn đăng ký dự thi và lệ phí: Xem tại đây

– Đăng ký xét tuyển trực tuyến qua cổng thông tin:

https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn/dgnl/home.action

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/ nguyện vọng.

– Số nguyện vọng ĐKXT vào Khoa Y: Tối đa 03 nguyện vọng, có phân biệt thứ tự nguyện vọng;

– Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đăng ký.

4. Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Ngành đăng ký: Y khoa chất lượng cao, Dược học chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao

Thời gian đăng ký: Dự kiến từ 15/6/2020 đến 30/6/2020

Hồ sơ: Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT

5. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi chứng chỉ quốc tế

Ngành đăng ký: Y khoa chất lượng cao, Dược học chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao

Thời gian đăng ký: Từ ngày 15/7 đến 15/8/2020

Hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y, ĐHQG TP.HCM.

Địa chỉ nộp hồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG TP.HCM,

Phòng 607B, Tầng 6, Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Hồ sơ giấy bao gồm:

– 01 phiếu Đăng ký xét tuyển (tải phiếu đăng ký)

– 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT

– 01 bản photo học bạ THPT có xác nhận của trường THPT nơi thí sinh học tập.

– 01 bản sao công chứng kết quả kỳ thi quốc tế (SAT, ACT, IB, A-level)

– Bài luận trình bày kế hoạch học tập và mục tiêu nghề nghiệp của thí sinh.

– 01 bản sao công chứng giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu.

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/ 1 nguyện vọng.

6. Phương thức 6: Xét tuyển dựa trên điểm trung bình chung tích lũy của thí sinh tốt nghiệp đại học.

Ngành đăng ký: Y khoa chất lượng cao, Răng – Hàm – Mặt chất lượng cao

Thời gian đăng ký: Trước15/8/2020

Hồ sơ:

Thí sinh nộp hồ sơ giấy qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Khoa Y, ĐHQG TP.HCM.

Địa chỉ nộp hồ sơ:

Bộ phận tuyển sinh, Phòng Đào tạo, Khoa Y ĐHQG TP.HCM,

Phòng 607B, Tầng 6, Nhà điều hành ĐHQG TP.HCM, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM.

Hồ sơ giấy bao gồm:

– 01 phiếu đăng ký xét tuyển đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần (Tải phiếu ĐK);

– 01 bản sao công chứng bằng tốt nghiệp đại học;

– 01 bản sao công chứng bảng điểm trung bình chung tích lũy tốt nghiệp đại học;

– 01 bản sao có chứng thực chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hay chứng chỉ VNU-EPT của ĐHQG-HCM còn thời hạn trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký (nếu có);

– Bài luận trình bày kế hoạch học tập và mục tiêu nghề nghiệp của thí sinh;

– 01 bản sao công chứng giấy CMND / thẻ căn cước công dân.

– 01 bao thư đã dán tem ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên lạc của thí sinh và 02 ảnh 4×6 kiểu chứng minh nhân dân mới chụp trong vòng 6 tháng ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh (ghi mặt sau)

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đồng/ 1 nguyện vọng

Trên đây là thông tin tuyển sinh Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2020. Các bạn tham khảo để chọn ngành học phù hợp nhé!

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Bình luận