Tổng hợp các mã tổ hợp môn xét tuyển cao đẳng, đại học 2019

Dưới đây là Tổng hợp các mã tổ hợp môn xét tuyển cao đẳng, đại học 2019 mà học sinh cần lưu ý ghi nhớ phục vụ việc đăng ký xét tuyển vào trường cao đẳng, đại học năm 2019.

Tổ hợp môn xét tuyển đại học 2019

STT Khối Tổ hợp môn
1 A00 Toán, Vật Lý, Hóa Học
2 A01 Toán, Vật Lý. Tiếng Anh
3 B00 Toán, Hóa Học, Sinh Học
4 C00 Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lý
5 D01 Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh
6 A02 Toán, Vật lí, Sinh học
7 A03 Toán, Vật lí, Lịch sử
8 A04 Toán, Vật lí, Địa lí
9 A05 Toán, Hóa học, Lịch sử
10 A06 Toán, Hóa học, Địa lí
11 A07 Toán, Lịch sử, Địa lí
12 B01 Toán, Sinh học, Lịch sử
13 B02 Toán, Sinh học, Địa lí
14 B03 Toán, Sinh học, Ngữ văn
15 B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
16 C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí
17 C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học
18 C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử
19 C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí
20 C05 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học
21 C06 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học
22 C07 Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử
23 C08 Ngữ văn, Hóa học, Sinh học
24 C09 Ngữ văn, Vật lí, Địa lí
25 C10 Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử
26 C12 Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử
27 C13 Ngữ văn, Sinh học, Địa lí
28 D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh
29 D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh
30 D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh
31 D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh
32 D11 Ngữ văn, Vật lí, Tiếng Anh
33 D12 Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh
34 D13 Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh
35 D14 Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
36 D15 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Bình luận