Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có điểm chuẩn 2019 ra sao?

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên thông báo điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2019 từ 13.5 đến 16 điểm. Cụ thể các ngành xin mời xem dưới đây.

Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có điểm chuẩn 2019 ra sao?

Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7220201 Ngôn ngữ Anh A00, A01, D01, D07 13.5
2 7480106 Kỹ thuật máy tính A00, A01, D01, D07 15
3 7510202 Công nghệ chế tạo máy A00, A01, D01, D07 13.5
4 7510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00, A01, D01, D07 16
5 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00, A01, D01, D07 13.5
6 7510601 Quản lý công nghiệp A00, A01, D01, D07 13.5
7 7510604 Kinh tế công nghiệp A00, A01, D01, D07 13.5
8 7520103 Kỹ thuật cơ khí A00, A01, D01, D07 13.5
9 7520114 Kỹ thuật cơ điện tử A00, A01, D01, D07 15
10 7520116 Kỹ thuật cơ khí động lực A00, A01, D01, D07 13.5
11 7520201 Kỹ thuật điện A00, A01, D01, D07 13.5
12 7520207 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00, A01, D01, D07 13.5
13 7520216 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá A00, A01, D01, D07 15
14 7580201 Kỹ thuật xây dựng A00, A01, D01, D07 13.5
15 7905218 Kỹ thuật Cơ khí (chương trình tiên tiến) A00, A01, D01, D07 16
16 7905228 Kỹ thuật Điện (Chương trình tiên tiến) A00, A01, D01, D07 16
Bình luận