Đại học Quảng Nam có mức điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

Điểm chuẩn vào trường Đại Học Quảng Nam năm 2019 với hệ cao đẳng là 11 điểm với tất cả các khối ngành và với hệ đại học chính quy từ 13 đến 18 điểm. Cụ thể từng hệ đào tạo xin mời xem dưới đây.

Đại học Quảng Nam có mức điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140211 Sư phạm Vật lý A01, A02, A10 18 Học lực lớp 12
xếp loại giỏi
2 7140213 Sư phạm Sinh học B00, B02, B04 18 Học lực lớp 12
xếp loại giỏi
3 7140209 Sư phạm Toán học A01, A10, D01 18 Học lực lớp 12
xếp loại giỏi
4 7140201 Giáo dục Mầm non M01, M02, M03 18 Học lực lớp 12
xếp loại giỏi
5 7140202 Giáo dục Tiểu học C00, D01 18 Học lực lớp 12
xếp loại giỏi
6 7140217 Sư phạm Ngữ văn C19, C20, D14 18 Học lực lớp 12
xếp loại giỏi
7 7440102 Vật lý học A01, A02, A10 13 15 (học bạ)
8 7480201 Công nghệ thông tin A01, A10, D01 13 15 (học bạ)
9 7620112 Bảo vệ thực vật B00, B02, B04 13 15 (học bạ)
10 7229030 Văn học C19, C20, D14 13 15 (học bạ)
11 7220201 Ngôn ngữ Anh D01, D11, D12 13 15 (học bạ)
12 7310630 Việt Nam học C00, C20, D01 13 15 (học bạ)
13 7229010 Lịch sử C00, C19, D14 13 15 (học bạ)
Bình luận