Thông báo điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2019

Học viện Tài chính (Hà Nội) cũng công bố điểm chuẩn năm 2019-2020. Ngành có điểm chuẩn cao nhất của Học viện Tài chính là Quản trị kinh doanh lấy 26.80.

Học viện Tài chính công bố điểm chuẩn các ngành năm 2019:

Điểm chuẩn  Học viện Tài chính năm 2019

>> Xem thêm:

Cao đẳng ngành công nghệ thông tin

Cao đẳng ngành hướng dẫn viên du lịch

Cao đẳng ngôn ngữ Hàn

Bình luận