Đại học Phú Yên: Công bố điếm chuẩn 2019

Điểm chuẩn vào hệ đại học chính quy trường Đại Học Phú Yên theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 từ 14 đến 18 điểm. Cụ thể từng ngành được cập nhật phía dưới.

Đại học Phú Yên: Công bố điếm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7140201 Giáo dục Mầm non M00 18 Điểm Toán + Điểm Văn
+ (ƯTKV+ƯTĐT)X2/3>=12)
2 7140202 Giáo dục Tiểu học A00, A01, C00, D01 18
3 7140209 Sư phạm Toán học A00, A01, B00, D01 18
4 7140210 Sư phạm Tin học A00, A01, D01 18
5 7140212 Sư phạm Hoá học A00, A01, B00, D07 18
6 7140213 Sư phạm Sinh học A02, B00, D08 18
7 7140217 Sư phạm Ngữ văn C00, D01, D14 18
8 7140218 Sư phạm Lịch sử C00, D14, D15 18
9 7140231 Sư phạm Tiếng Anh A01, D01, D14 18
10 7220201 Ngôn ngữ Anh A01, D01, D14 14
11 7229030 Văn học C00, D01, D14 14
12 7310630 Việt Nam học C00, D01, D14 14
13 7420101 Sinh học A02, B00, D08 14
14 7440102 Vật lý học A00, A01, A02 14
15 7440112 Hoá học A00, B00, D07 14
16 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 14
17 51140201 Giáo dục Mầm non M00 16 Điểm Toán + Điểm Văn +(ƯTKV+ƯTĐT)X2/3>=10.67)
18 51140206 Giáo dục Thể chất T00, T02, T04 16 Điểm Toán + Điểm Văn +(ƯTKV+ƯTĐT)X2/3>=10.67)
19 51140221 Sư phạm Âm nhạc N03, N100, N101 16 Điểm Toán + Điểm Văn +(ƯTKV+ƯTĐT)X2/3>=10.67)
20 51140222 Sư phạm Mỹ thuật H01, H02, V00 16 Điểm Toán + Điểm Văn +(ƯTKV+ƯTĐT)X2/3>=10.67)
Bình luận