Học viện Chính sách và Phát triển có điểm chuẩn là bao nhiêu?

Điểm chuẩn vào Học Viện Chính Sách Và Phát Triển năm 2019 theo kết quả thi THPT Quốc gia từ 17.5 đến 20 điểm. Cụ thể từng ngành xin mời xem dưới đây.

Học viện Chính sách và Phát triển có điểm chuẩn là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn
Điểm chuẩn
1 7310101 Kinh tế A00, A01, C01, D01 17.5
2 7310105 Kinh tế phát triển A00, A01, C02, D01 17.2
3 7310106 Kinh tế quốc tế A00, A01, D01, D07 20
4 7310205 Quản lý nhà nước A00, A01, C02, D01 17.15
5 7340101 Quản trị kinh doanh A00, A01, C01, D01 19.25
6 7340201 Tài chính Ngân hàng A00, A01, D01, D07 19
7 7380107 Luật kinh tế A00, A01, D01, D09 17.15
Bình luận