Học viện Y học cổ truyền có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

Ngày 9/8 trường Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam thông báo chính thức điểm chuẩn vào các ngành của trường năm 2019. Mức điểm cao nhất ở ngành Y khoa với mức điểm 23,25 điểm.

Học viện Y học cổ truyền có điểm chuẩn 2019 là bao nhiêu?

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7720101 Y khoa B00 23.25 Sinh: 8.5, Toán: 8, TTNV<=2
2 7720115 Y học cổ truyền B00 20.55 Sinh: 6, Toán: 7.8, TTNV <=1
3 7720201 Dược học A00 21.9 Hóa: 7.25, Toán: 7.4, TTNV <= 2

Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm một số ngành khác tại:

Bình luận