Lịch thi lại học kỳ 1 năm 2013 – 2014

 

Khoa Y Dược Hà Nội thông báo lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2012 – 2013 như sau

Thời gian Ngày Môn thi lại Số lượng sv thi lại Số lượng sv thi bổ sung Ghi chú
Sáng thứ 7 04/01/2014 Chính trị 8 20  
Chiều thứ 7 04/01/2014 Tiếng Anh 49 6 Sáng: Thi từ 8h00
Sáng CN 05/01/2014 Giáo dục quốc phòng 11 13 Chiều: Thi từ 13h30
Chiều CN 05/01/2014 Tin học 12 11  
Tổng: 80 50  

 

Lưu ý: Sinh viên xem danh sách tại thông báo học sinh thi lại và thi bổ sung Học kỳ I – Năm học 2013 – 2014.
Những sinh viên thi lại phải nộp học phí thi và học  lại tại phòng Tài chính – Kế toán trước khi thi. Sinh viên 
không nộp học phí thi và học lại sẽ không được thi lại.  
Sinh viên thi bổ sung không phải đóng học phí thi và học lại.
Bình luận