Mới nhất: Đại học Y Dược Huế công bố điểm chuẩn 2019

Trường Đại học Y Dược TPHCM đã thông báo điểm chuẩn trúng tuyển năm 2019. Trong đó ngành Y khoa có mức điểm cao nhất là 26.7 điểm. Cụ thể từng ngành đã được cập nhật dưới đây.

Mới nhất: Đại học Y Dược Huế công bố điểm chuẩn 2019

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn
1 7720101 Y khoa B00 26.7
2 7720101_02 Y khoa (có CC Tiếng Anh) B00 24.7
3 7720110 Y học dự phòng B00 20.5
4 7720115 Y học cổ truyền B00 22.4
5 7720201 Dược học B00 23.85
6 7720201_02 Dược học (có CC Tiếng Anh) B00 21.85
7 7720301 Điều dưỡng B00 21.5
8 7720301_02 Điều dưỡng chuyên ngành Hộ sinh B00 20
9 7720301_03 Điều dưỡng ngành Gây mê hồi sức B00 21.25
10 7720401 Dinh dưỡng B00 21.7
11 7720501 Răng – Hàm – Mặt B00 26.1
12 7720502 Kỹ thuật phục hình răng B00 22.55
13 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học B00 23
14 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học B00 22
15 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng B00 21.1
16 7720701 Y tế công cộng B00 18.5
Bình luận