Một số tiêu chuẩn quy định riêng của 1 số trường bộ quốc phòng năm 2021

Một số tiêu chuẩn quy định riêng của 1 số trường bộ quốc phòng năm 2021

Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng nêu những tiêu chuẩn quy định riêng của các trường thí sinh cần lưu ý cho năm 2021 như sau

Một trường được Bộ Quốc phòng giao tuyển sinh vào đào tạo hệ cao đẳng quân sự là trường Sĩ quan Không quân, đào tạo ngành Kỹ thuật Hàng không. Trong số 17 cơ sở đào tạo đại học của Bộ Quốc phòng, 15 cơ sở tuyển sinh trong cả nước. Hai cơ sở tuyển sinh phân theo 2 miền Nam – Bắc là trường Sĩ quan lục quân 1 (tuyển sinh khu vực phía Bắc từ Quảng Bình trở ra), trường Sĩ quan lục quân 2 tuyền sinh khu vực phía Nam là các tỉnh còn lại.

Mặt khác, với các trường đào tạo sĩ quan chỉ huy, chính trị, hậu cần gồm các học viện: Hậu cần, Phòng không – Không quân, Hải quân, Biên phòng và các trường sĩ quan sẽ tuyển thí sinh nam cao từ 1,65 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên; không tuyển thí sinh mắc tật khúc xạ cận thị.

Các trường đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự và Hệ đào tạo Kỹ sư hàng không thuộc Học viện Phòng không – Không quân sẽ tuyển thí sinh nam cao từ 1,63 m trở lên, cân nặng từ 50 kg trở lên; nữ cao từ 1,54 m trở lên, cân nặng từ 48 kg trở lên. Các học viện này được tuyển thí sinh (cả nam và nữ) mắc tật khúc xạ cận thị không quá 3 đi-ốp.

Ngoài ra, những thí sinh nam có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên thuộc khu vực 1, hải đảo và thí sinh là người dân tộc thiểu số, muốn dự tuyển vào các trường phải đạt chiều cao từ 1,62 m trở lên.

Thí sinh nam là người dân tộc thiểu số thuộc 16 dân tộc rất ít người phải có chiều cao từ 1,6 m trở lên, các tiêu chuẩn khác được thực hiện như đối với thí sinh là người dân tộc thiểu số nói chung.

Riêng tuyển sinh phi công tại trường Sĩ quan Không quân chỉ tuyển chọn thí sinh đã được Quân chủng Phòng Không – Không quân tổ chức khám tuyển sức khỏe, kết luận đủ điều kiện xét tuyển vào đào tạo phi công quân sự.

Bình luận