Kỳ thi THPTQG 2021, các trường công an chỉ tiêu bao nhiêu cho thí sinh

Các học viện, đại học khối công an tuyển khoảng 2.080 chỉ tiêu, giảm 800 chỉ tiêu so với năm 2020.

Năm nay, 8 trường thuộc khối công an tuyển sinh đại học chính quy bao gồm: Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Đại học An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân và Học viện Quốc tế.

8 trường sẽ tuyển sinh theo 3 phương thức là tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT; xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập THPT; xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, phương thức 1, các trường tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT được áp dụng với tất cả trường thuộc khối công an.

Với phương thức 2 xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập THPT, thí sinh cần có chứng chỉ IELTS Academic hoặc chứng chỉ TOEFL iBT hoặc chứng chỉ HSK.

Phương thức 3 xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT được áp dụng với tất cả trường thuộc khối công an. 7 tổ hợp xét tuyển bao gồm: A00, A01, B00, C00, C03, D01, D04.

Chỉ tiêu xét tuyển của từng trường khác nhau, được xác định theo từng vùng, từng ngành, từng phương tức. Mỗi thí sinh được tham gia xét tuyển nhiều phương thức cùng lúc tại một trường nhất định.

Năm nay, Học viện Cảnh sát nhân dân là trường tuyển nhiều nhất với 530 chỉ tiêu (477 nam, 53 nữ). Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT lấy nhiều chỉ tiêu nhất (387 nam, 43 nữ). Thí sinh xét tuyển theo các tổ hợp A00, A01, C03, D01.

Đại học Cảnh sát nhân dân lấy 500 chỉ tiêu (450 nam, 50 nữ). 404 chỉ tiêu của phương thức thứ 3 sẽ sử dụng các tổ hợp A00, A01, C03, D01 để xét tuyển.

Học viện An ninh nhân dân tuyển tổng cộng 450 chỉ tiêu cho 3 nhóm ngành là Nghiệp vụ an ninh, An toàn thông tin và Y khoa.

Nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh lấy 350 chỉ tiêu (317 nam, 33 nữ). Thí sinh xét tuyển theo phương thức 3 sử dụng các tổ hợp A00, A01, C03, D01.

Nhóm ngành An toàn thông tin và Y khoa đều lấy 50 chỉ tiêu cho mỗi nhóm và không áp dụng phương thức 2 là xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với kết quả học tập THPT. Với phương thức tuyển thẳng, 2 nhóm ngành chỉ lấy 16 chỉ tiêu là nam.

Thí sinh nộp đơn vào nhóm ngành An toàn thông tin của trường sẽ sử dụng tổ hợp A00, A01 để xét tuyển theo phương thức 3. Riêng nhóm ngành Y khoa chỉ áp dụng tổ hợp B00.

Đại học An ninh nhân dân tuyển 350 chỉ tiêu cho nhóm ngành Nghiệp vụ an ninh (317 nam, 33 nữ). Các thí sinh xét tuyển theo phương thức 3 sử dụng các tổ hợp A00, A01, C03, D01.

Năm 2021, Đại học Kỹ thuật – Hậu cần Công an nhân dân lấy 100 chỉ tiêu cho nhóm ngành Kỹ thuật Công an nhân dân. Đặc biệt, trường chỉ tuyển sinh theo phương thức 1 và phương thức 3. Trong đó, phương thức 1 lấy 16 nam, 2 nữ, phương thức 3 lấy 74 nam, 8 nữ. Thí sinh sử dụng tổ hợp A00, A01 để xét tuyển theo phương thức 3.

Học viện Chính trị Công an nhân dân lấy 50 chỉ tiêu cho nhóm ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Cụ thể, phương thức 1 lấy 2 chỉ tiêu nam, phương thức 2 lấy 6 chỉ tiêu nam, phương thức 3 lấy 34 nam và 8 nữ. Thí sinh sử dụng tổ hợp A00, A01, C03, D01 để xét tuyển theo phương thức 3.

Tương tự, Đại học Phòng cháy chữa cháy cũng lấy 50 chỉ tiêu cho nhóm ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Trường chỉ xét tuyển theo 2 phương thức là xét tuyển thẳng (10 chỉ tiêu nam) và xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT (36 nam 4 nữ). Thí sinh chỉ được dùng tổ hợp A00 để xét tuyển theo phương thức 3.

Học viện Quốc tế là trường mới tuyển sinh. Năm nay, trường lấy 50 chỉ tiêu cho 2 nhóm ngành là Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc.

Với nhóm ngành Ngôn ngữ Anh, trường lấy tổng 30 chỉ tiêu cho cả 3 phương thức (20 nam, 10 nữ). Thí sinh chỉ được dùng tổ hợp D01 để xét tuyển theo phương thức 3.

Với nhóm ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trường lấy tổng 20 chỉ tiêu cho cả 3 phương thức (14 nam, 6 nữ). Thí sinh được sử dụng tổ hợp D01 hoặc D04 để xét tuyển theo phương thức 3.

Bình luận