Tuyển sinh Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2020

cao-dang-ngo-gia-tu

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020
*******

Tên trường: TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG

Mã trường: C18

Địa chỉ: Km5, Xã Quế Nham – Huyện Tân Yên – Tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204) 3854 230

Email: cdngogiatu@bacgiang.edu.vn

Website: www.cdbacgiang.edu.vn

Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2020 như sau:

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

1. Đối tượng tuyển sinh:Học sinh đã tốt nghiệp THPT; không bị dị hình, dị tật.

2. Phạm vi tuyển sinh:Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bắc Giang.

3. Phương thức tuyển sinh:Kết hợp thi tuyển và xét tuyển

3.1. Phương thức 1: Thi năng khiếu kết hợp với xét tuyển dựa trên kết quả điểm thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của thí sinh.

Tiêu chí xét tuyển:

– Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT;

– Tiêu chí 2: Điểm của môn tham gia xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo qu định của Bộ GD&ĐT.

3.2. Phương thức 2: Thi năng khiếu kết hợp với xét tuyển điểm môn học lớp 12 của thí sinh.

Tiêu chí xét tuyển:

– Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT;

– Tiêu chí 2: Học lực lớp 12 xếp loại từ Khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;

– Tiêu chí 3: Điểm của môn tham gia xét tuyển tối thiểu là 6,5. (theo thang điểm 10).

3.3. Tỉ lệ các phương thức tuyển sinh

– Phương thức 1: 50% chỉ tiêu của mỗi ngành.

– Phương thức 2: 50% chỉ tiêu của mỗi ngành.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

TT Ngành học Mã ngành Chỉ tiêu 2020
Theo KQ thi

TN THPT

Theo phương

thức khác

  Đào tạo cao đẳng sư phạm      

1

Giáo dục Mầm non 51140201 85 85

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

– Căn cứ vào ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ GD & ĐT qu định;

– Học sinh đăng ký xét tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên (đối với phương thức 2).

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

– Mã số trường: C18

– Tổ hợp môn xét tuyển:

TT Tên ngành Mã ngành Môn thi/ xét tuyển
Tổ hợp Mã tổ hợp
1 Giáo dục Mầm non 51140201 Toán, Hát, Đọc – Kể diễn cảm; M09
Ngữ văn, Hát, Đọc – Kể diễn cảm. M01
Ngữ văn, Lịch sử, Hát M05
Ngữ văn, Địa lý, Đọc – Kể diễn cảm M07

7. Tổ chức tuyển sinh:

7.1. Thời gian tuyển sinh:

a/ Thời gian đăng ký xét tuyển (ĐKXT):

– Đợt 1:

+ Đối với phương thức 1: Theo lịch tuyển sinh do Bộ GD&ĐT quy định.

+ Đối với phương thức 2: Từ ngày 10/9/2020 đến hết ngày 21/9/2020

– Các đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo trên Website.

b/ Thời gian thi năng khiếu:

– Đợt 1: ngày 28/8/2020 (đối với phương thức 1); ngày 22/9/2020 (đối với phương thức 2)

– Đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu): Nhà trường sẽ thông báo trên Website.

7.2. Hình thức ĐKXT:

a/ Đối với phương thức 1:

– Đợt 1: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT cùng hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Sở GD&ĐT kèm lệ phí ĐKXT. Riêng lệ phí thi năng khiếu thí sinh nộp tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự.

– Xét tuyển các đợt bổ sung: Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT và lệ phí ĐKXT và thi năng khiếu tại Phòng Đào tạo – Khoa học, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự.

b/ Đối với phương thức 2:

– Thí sinh nộp Phiếu ĐKXT và lệ phí ĐKXT thi năng khiếu tại tại Phòng Đào tạo- Khoa học, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự.

– Hồ sơ ĐKXT:

+) Phiếu đăng ký xét tu ển theo mẫu qu định của Nhà trường;

+) Học bạ THPT (phô tô công chứng);

+) Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệpTHPT tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 (phô tô công chứng);

+) Giấ chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tu ển sinh (nếu có);

+) 03 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ và số điện thoại của thí sinh hoặc người nhận.

7.3. Nguyên tắc xét tuyển:

– Công thức tính điểm xét tuyển:

ĐXT = M + NK1+ NK2+ ƯT

Trong đó:

ĐXT: điểm xét tuyển là tổng điểm của 03 môn theo tổ hợp thí sinh ĐKXT và điểm ưu tiên theo đối tượng, khu vực, điểm thưởng (nếu có);

M: điểm môn xét tuyển;

NK1: điểm môn thi Đọc, kể diễn cảm;

NK2: điểm môn thi Hát;

ƯT: điểm ưu tiên

– Xét trúng tuyển theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

7.4. Thi năng khiếu

– Đối với từng đợt xét tuyển, Nhà trường thông báo thời gian và hướng dẫn thi các môn năng khiếu trên Website.

– Địa điểm thi: Tại Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang.

– Nội dung thi: Thi 02 môn Hát và Đọc – Kể diễn cảm (đối với tổ hợp M01 và M09); Chọn 1 trong 2 môn Hát và Đọc – Kể diễn cảm (đối với tổ hợp M05 và M07)

8. Chính sách ưu tiên:Theo quy chế của Bộ GD& ĐT

9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD & ĐT

– Lệ phí thi năng khiếu: 150.000 đồng/môn/thí sinh

10. Học phí :Theo quy định của Bộ GD & ĐT

Trên đây là thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang năm 2020. Các bạn tham khảo để chọn ngành học phù hợp nhé!

Nguồn: thongtintuyensinh.vn

Bình luận