Ngành thương mại quốc tế học được gì khi ra trường

Ngành thương mại quốc tế đang là một ngành được các bạn học sinh và các vị phụ huynh quan tâm và đề cập đến. Vậy câu hỏi :” Ngành thương mại quốc tế học được gì khi ra trường?” Sau đây hãy cùng mình đón xem bài viết dưới đây nhé

Ngành thương mại quốc tế học được gì khi ra trường

Sinh viên tốt nghiệp ngành knh doanh quốc tế, chuyên ngành thương mại quốc tế đạt chuẩn về kiến thức giáo dục đại cương theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nắm vững những nguyên lý quy luật tự nhiên xã hội, có đủ kiến thức về lý luận chính trị, kinh tế xã hội của ngành và chuyên ngành đào tạo ở trình độ đại học.

-Có kiến thức dủ rộng về nền kinh tế, quản lý và kinh doanh quốc tế bao gồm: Kinh tế học vi mô, Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế  phát triển, Kinh tế  môi trường, Kinh tế thương mại đại cương, Kinh tế quốc tế,  Nghiên cứu môi trường vĩ mô quốc gia và quốc tế, môi trường cạnh tranh ngành, môi truờng và thị trường cạnh tranh  của doanh nghiệp, môi trường nội tại doanh nghiệp, Nguyên lý kinh doanh hiện đại
– Marketing căn bản, Quản trị học, Nguyên lý kế toán, Thương mại điện tử căn bản.

– Đảm bảo kiến thức căn bản, cập nhật và phát triển về Kinh doanh quốc tế gồm: Kinh doanh quốc tế, Quản trị đa văn hóa, Đầu tư quốc tế, Luật thương mại quốc tế, quản trị chất lượng, quản trị thương hiệu, quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mại, quản trị chuỗi cung ứng, hệ thống thông tin quản lý,  quản trị logicstic kinh doanh,  tổng luận thương phẩm học, quản lý nhà nước về thương mại…
– Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Thương mại quốc tế gồm: Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế, Marketing quốc tế, Quản trị tài chính quốc tế, Quản trị vận chuyển trong thương mại quốc tế, Quản trị chiến lược toàn cầu, Đàm phán thương mại quốc tế, Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu, Quảng cáo và  xúc tiến thương mại quốc tế, Nghiệp vụ hải quan.
– Có kiến  thức bổ trợ và phát triển sang các ngành đào tạo khác của trường và các trường thuộc khối ngành Kinh tế-Quản lý- Kinh doanh;

Cảm ơn các bạn đã xem và đã đọc!

Bình luận