Những trường đào tạo ngành kinh tế quốc tế và điểm chuẩn

Trong thời buổi hội nhập khắp thế giới thì ngành kinh doanh quốc tế và kinh tế quốc tế trở nên rất hot. Giao dịch thương mại giữa các nước trên thế giới với Việt Nam cũng ngày càng tăng và ngành này cũng có rất nhiều cơ hội để làm giầu và rất giầu. Tất nhiên bạn cần phải có kinh nghiệm và nhiều yếu tố khác ảnh hưởng. Nhưng nói chung học ngành kinh doanh quốc tế cũng là 1 sự lựa chọn rất tốt. Đã xác định học ngành này rồi thì việc chọn trường nào cũng rất là quan trọng. Sau đây mình sẽ liệt kê cho các bạn về những trường có ngành kinh tế quốc tế nhé:

Những trường đào tạo ngành kinh tế quốc tế và điểm chuẩn

Danh sác dưới đây liệt kê những trường đào tạo ngành kinh tế quốc tế và điểm chuẩn:

Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Kinh tế quốc tế A00; A01; C15; D01 95
Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D02; D03; D04; D05; D06; D72; D73; D74; D75; D76; D77 77.5
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 25.44
Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 24.81
Học Viện Ngoại Giao Kinh tế quốc tế A00 25
Học Viện Ngoại Giao Kinh tế quốc tế A01; D01 24.25
Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* A00; A01; D01 —-
Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D90 21.75
Đại Học Tài Chính Marketing Kinh doanh quốc tế A00; A01; A16; D01 21.75
Đại Học Tôn Đức Thắng Kinh doanh quốc tế A00 21.75
Đại Học Tôn Đức Thắng Kinh doanh quốc tế C01 21.5
Đại Học Tôn Đức Thắng Kinh doanh quốc tế A01; D01 20.75
Đại Học Công Nghiệp TPHCM Kinh doanh quốc tế A01; C01; D01; D96 21.25
Học Viện Ngân Hàng Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D09 20.97
Học Viên Chính Sách và Phát Triển Kinh tế quốc tế A00; A01; D01; D07 20.46
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 18
Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM Kinh doanh quốc tế A01; D01; D07; D11 18
Đại Học Cần Thơ Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01 17.25
Đại Học Hoa Sen Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D03; D09 17
Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM Kinh doanh quốc tế A00; A01; C00; D01 16
Đại học Tài Chính Kế Toán Kinh doanh quốc tế A00; A01; A16; D01 15
Đại Học Phan Thiết Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 15
Đại Học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội Kinh doanh quốc tế A00; A04; A09; D01 15
Khoa Quốc Tế – Đại Học Thái Nguyên Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D10 15
Đại Học An Giang Kinh tế quốc tế A00; A01; D01 15
ĐH Tân Tạo Kinh doanh quốc tế 0 15
Đại học Công nghệ Miền Đông Kinh doanh quốc tế A00; A01; C04; D01 —-
Đại Học FPT Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D96 —-
Đại Học Mở TPHCM Kinh doanh quốc tế A00; A01; D01; D07 —-
Đại Học Thương Mại Kinh doanh quốc tế D01 21.25
Đại Học Thương Mại Kinh tế quốc tế A00; A01; D01 —-
Đại Học Thương Mại Kinh doanh quốc tế A00; A01 —-

Cảm ơn các bạn đã xem và đón đọc!

Bình luận