Thông tin tuyển sinh Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại năm 2019

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2019
*********

Trường Cao đẳng Công nghiệp và Thương mại

Cơ sở 1: Số 1, Chùa Cấm, Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Cơ sở 2: Minh Trí, Sóc Sơn, Hà Nội

Cơ sở 3: Nam Viêm, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3 873 910 – Fax: (0211) 3 873 910

Hotline trung tâm tuyển sinh: (0211) 3 511 836

Email: tuyensinh@pci.edu.vn

Website: https://tuyensinh.coit.edu.vn

  1. TUYỂN SINH BẬC CAO ĐẲNG

II. TUYỂN SINH BẬC TRUNG CẤP

 

TRÊN ĐÂY LÀ THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI NĂM 2019.

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM VÀ ĐÓN ĐỌC!

Bình luận